Jag är chockad


Jag ar chockad att lasa att elchocker fortfarande anses vara en acceptabel behandlingsmetod i Sverige. Jag skams over att vara svensk, om an utlandssvensk. Frihet och manskliga rattigheter ar ord som ofta anvands i Sverige men med dessa fakta i handen klingar det falskt och ihaligt.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.