Jag blev ännu sjukare av ECT-behandlingarna och förlorade förmågor


”Hej! Jag vill gärna berätta min historia och jag vet att jag kommer att drabbas av repressalier från mina behandlare.

Jag vill inte bli utsatt för ect för jag tror inte på att de hjälper människor snarare stjälper människor.

Jag anmälde mitt fall till löf i fjol och jag har blivit sämre bemött efter det trots att de själva vet att de har gjort fel. Jag fick avslag men jag hade ingen som kunde hjälpa mig vidare så jag fick inte ned på papper exakt vad jag har blivit utsatt för och mina anhöriga har också blivit utsatta.

Jag har blivit hotad av vårdpersonal som förskönat och direkt hotat med repressalier om jag berättar. Därför vill jag berätta. Det är en lång historia och en rad övergrepp jag har blivit utsatt för.

Det värsta är ect eftersom det tog viktiga förmågor ifrån mig och jag blev ännu sjukare. Trots att mina anhöriga sa ifrån tog det ett flertalet ect behandlingar innan de upphörde.

Nu har jag andra bekymmer också. Hör gärna av dig. Jag vill ha hjälp Mvh X”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker, ECT?

Vet du någon som har råkat illa ut?
Berätta din historia och hjälp andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.
Om du vill så kan du även få hjälp att anmäla.
Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.