Jag förlorade mig själv efter ECT


”jag har gjort ect fick avbryta efter 7 st, då jag kännde att jag tappade mej själv. nu ca 4-6 mån efter har allt gått utför och jag förlorar mej själv mer och mer. jag e tom i huvudet och likgiltig. jag har tappat mitt minne och det blir sämre.”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.