Jag har förlorat min fru efter elchocker!


”jag har förlorat min fru efter elbehandling

idag jag känner inte igen henne hon blivit helt annan person.

jag tycker allt detta beror på ECT behandling i melarsjukhuset.”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.