Jag instämmer starkt i protesten


Jag instämmer starkt i protesten mot användningen av elchocker. Denna ”terapis” verkliga karaktär, dess verkliga effekt, och de sociala mekanismer som är verksamma här, är genomskinliga för dem som har ögon att se med, och vill se. Har själv varit i kontakt med detta.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.