Jag känner inte igen min pappa efter ECT


Min pappa är nu inlagd för ECT behandling och jag har träffat han efter flera behandlingar, jag kan bara säga att det där är inte min pappa i hans kropp. Det är en annan, jag känner inte igen min pappa, han kan knappt gå, pratar om döden konstant och iakttar mej sen är det massa mer, allts jag har aldrig varit med om värre. Dom har förstört min pappa som en gng var lycklig med glimten i ögat….


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.