Jag protesterar mor el-chocker


Jag protesterar mor el-chocker och annat våld som hämmar individen från att återhämta sig. Det finns redan för mycket av det.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.