Jag trodde inte sånt föregick i Sverige


Jag trodde inte sånt föregick i Sverige – vad blåögd man kan vara! Jag protesterar mot användningen av ECT i Psykiatrin!!

Om förespråkare offentligen och i TV går med på att själva ta 2-3 behandlingar før att visa att de är oskadliga så kan vi ta upp diskussionen om det skall objektivt utredas ev. nytta – om de inte är berädda att göra det – skrota hela metoden OMEDELBART.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.