Jag tycker det är avskyvärt


Jag tycker det är avskyvärt hur man kan använda en sådan metod fortfarande . jag kör ambulans och har gjort det i över 25år, detta som psykvården skapar ser jag dagligen i mitt arbete ,Och dessa fall har inte minska utan ökat, det måste göras något åt detta.
Hälsningar Mikael j.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.