Kände inte igen mina barn efter elchocker


”Hej, Fick elchocker 2002 fick avbryta beh eftersom minnet slogs ut. Kände inte igen mina barn visste inte villken dag det var hittade inte till ställen jag varit många gånger tidigare. Nio år senare har jag stora problem med långtidsminnet och korttidsminnet samt att uttrycka mig ”hittar inte orden” . Har påtalat detta för läkare som säger att det INTE har med ect`n att göra !?”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.