Läkarna på S:t Lars i Lund borde dömas för grov misshandel med elchocker


”S:t Lars ger min hemstad Lund dåligt rykte. Det är ett skräckinjagande ställe för alla som bor här.

Prova att promenera runt huset några gånger. Kriminella behandlas bättre en patienterna på S:t Lars, ty där finns t.ex. inga rastgårdar utan folk hålls inlåsta inomhus i månader med endast en fars till rättegång i Länsrätten på S:t Lars.

Vem kan försvara sig mot falska påståenden som inte ens tas upp under rättegången när man utsatts för minnesförlustsframkallande ECT strax innan rättegången.

Det klagas på de mänskliga rättigheterna i Kina men jag tror nästan det är sämre här.

Jag har läst artikeln och Solveig hade polisanmält läkaren för olaga hot, men läkaren (läkarna) inblandade i detta borde dömas för grov systematisk misshandel.

Ett tips till journalister är att ta reda på vem läkaren är och intervjua henne. Läkaren är troligen någon sorts verklig sadist.”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.