Lika gärna återuppta lobotomering


Om elchocker ska fortsätta användas kan vi ju lika gärna återuppta lobotomering. Mysigt va? Nej, tack.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.