Människan behöver en frid

Människan behöver en frid som består och som är sann. Många saknar det.

nej att låta denna form av tortyr få fortsätta är inte att rekommendera.

Människan behöver människor med empati runtomkring sig.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share