Människor förstörda av elchocker


Jag tycker att el-chocker skall förbjudas eftersom jag känner flera personer, som har fått sitt liv förstörda av denna inhumana behandling. Min farbror är ett exempel.

Psykiatrin saknar all kunskap om människan och hur man verkligen hjälper henne.

Deras teori går ut på att chocka människor till ett apatiskt zombietillstånd med hjälp av steriliseringar, el-chocker, hjärnoperationer, droger eller andra brutala metoder.

Dessutom erkänner psykiatrin öppet att de inte vet någon om människan eller hennes sinne.

Vem skulle vilja bli behandlad av dessa människor?

Vem skulle vilja skicka in sina älskade barn, släkt eller vänner till dem?

Psykiatrin behöver verkligen en grundlig reform.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.