Mänskliga problem löses ej med ECT


ATT FÅ EL-CHOCKER ÄR DET ENDA SPEL MAN ALLDRIG VINNER.

MÄNNISKLIGA PROBLEM KAN LÖSAS, MEN INTE MED VOLT OCH AMPERE.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.