Mentalpatienter borde väl också ha mänskliga rättigheter

Jag vill att el-chocker skall stoppas och att inga skattepengar skall ges till Psykiatrin eftersom det inte bara är inga resultat utan negativa resultat, och vi tvingas att vara med och betala för att patienter skall bli nedtryckta till oigenkännlighet.
Mentalpatienter borde väl också ha mänskliga rättigheter och ha rätt till upprättelser och skadestånd efter liknande kränkning som på uppdrag granskning.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share