Min dotter har fått 50-60 ECT behandlingar


”Hej,
har haft kontakt med SA på X. Han har gett mig ditt namn. Jag har som anhörig till min hustru fått bära mycket skit från psykiatrin. Jag vet, jag har så att säga undersökt saken och kommit fram till att hjärnskrynklarna är de som borde buras in.

Sen -76 då min dotter föddes fram till 2002 har hon fått säkert 50-60 ECT behandlingar. Och nu sitter hon på ett gruppboende i X. Själv bor jag här i X sedan 5,5 är tillbaka. Vill att vi träffas o pratar om ECT problemet.

Hälsningar, I.H”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.