Min make kunde inte gå och synen blev dålig efter ECT


”Min make genomgick elchocksbehandling på nittiotalet. Efter några veckor kunde han inte gå utan kryckor längre och syn en blev väldigt dålig. Vi avbröt behandlingen och bad för att hans hälsa skulle återkomma vilket den gjorde men det tog flera år.

Det är märkligt var Jesus kan göra för människorna och det viktigaste är att man aldrig ger upp hoppet. Som frälst är man aldrig ensam.”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.