Minnesförlust efter elchocker – kan ej jobba


”Jag har fått 46st. El behandlingar. dom sista 6st den sista månaden.

Jag har en total minnesförlust (Kort tidsminnet) minns inget vad som skett den sista tiden.Detta är mkt jobbigt.

Mitt psykiatriska tillstånd har blivit bättre, men det nu som är värst är minnet, kan ej jobba förnärvarande.

Jag är skeptisk till om jag i framtiden behöver mera, och andra sidan så är antideppressiva läkemedel inte heller utrett vad som sker med människokroppen och dess funktioner på framtiden.”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.