Ofattbart att ECT förekommer idag

Ofattbart att något så grymt och ociviliserat som ECT förekommer idag. Det tillsammans med det

pykiatriska medicinerna bör förpassas till historiens skräphög. NU!


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share