Oroväckande med ECT


Intressant att läsa dessa åsikter om ECT. På vår grundutbildning i Sjukgymnastik vid Lunds univeritet föreläser en kvinna som är Leg.psykiatriker och förespråkar ECT med orden ”när en patient mår så här dåligt kan vi inom psykiatrin plock fram vårt trollspö- ECT.”
Det är oroväckande att vi studenter (inom andra vårdyrken) skall utbildas att tro på dessa (icke evidensbaserade) metoder.
Jag tänker inte medverka till att denna sk. vård får mer anhängare. Mvh. Måns


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.