Protest mot elchocker


Hur f-n står det till med mänskligheten och läkarvetenskapen som kan utföra något så avskyvärt mot människor och djur.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.