Psykiatrisk experimentlusta i största allmänhet


Det förefaller som vandrade psykiatrin hand i hand med teologin evad gäller vetenskaplig inexakthet. Fritt spelrum för troende och tyckande.
Nässelpiskning och dårcentrifuger då. Elchocker nu. Trender och ”skolor”. Så sent som på 50-60- och 70-talen kunde vem som helst blir inspärrad på dårhuset — modell Sovjetunionen. Idag har dårhushjonen blivit för dyra så de skickas ut till ett ”boende” i ett samhälle för vilket de gjorts oanpassbara av — psykiatrin. Dags att vi samlar ihop oss och uppvaktar Socialstyrelsen. Det är inte bara elchocker, det är psykiatrisk experimentlusta i största allmänhet.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.