Satsa på en medmänsklig vård istället

Jag tycker det är fel att el-chocker används! Det är vansinne att användningen ökar kraftigt i Sverige!

Psykiatrin har snyggat till det lite så att det ser skenbart snyggare och bättre ut, MEN i grunden så är det fortfarande skadligt för patienten i och med att han CHOCKAS av elektricitet.

El-chocker hanterar inte någonting och skall ej få kallas vård!

Satsa på en medmänsklig vård istället.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share