Själklart ska el-chocker totalförbjudas


Själklart ska el-chocker totalförbjudas.
Det ligger något mycket sinnessjukt bakom en idé att göra folk friska genom att trasa sönder deras hjärnor. En mycket sadistisk och fascistisk metod. Ingen förtjänar att utsättas för detta, utom möjligen dom psykiatriker som genomför det på sina patienter.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.