Själv prova elchocker?

”Man kan fråga psykiatrikerna som ger el-chocksbehandling. Skulle ni själva vilja ha el-chocksbehandling?”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share