Självklart ska ETC förbjudas


Självklart ska ETC förbjudas.

Om herrar psykopater, förlåt psykiatriker menar jag, finner nöje i att el-chocka rekommenderar jag att dom gör det på varandra som avkoppling till helgen.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.