Berätta din historia och hjälp andra


”Varmt tack Peter! Jag ska ta tag i det snarast och håller dig uppdaterad.
Du gör en enorm insats för alla oss som inte alltid orkar kämpa.”

Har du råkat illa ut och fått skador från elchocker, ECT?

Vi arbetar långsiktigt för att få till stånd förbud mot ECT och skadestånd samt upprättelse till de drabbade.

För att nå dessa målsättningar så är vi oerhört beroende av vittnesmål och anmälningar. De är livsviktiga!

Tyvärr så anmäler ett fåtal sina skador från elchocker pga. rädsla, skam eller vanmakt. Det är helt förståeligt. De har blivit illa behandlade och vill inte återuppleva det igen.

Men det är mycket viktigt att du skriver ner din historia och berättar vad som har hänt. För din egen och andras skull!

Du hjälper andra genom att berätta din historia

Du är naturligtvis anonym. Kontakta mig så kan jag hjälpa dig genom detta. Skriv namn eller pseudonym nedan. Ditt namn kommer aldrig att publiceras utan ditt uttryckliga tillstånd.

Läs mer här om mig och mina målsättningar.

Känner du någon annan – anhörig – vän som fått ECT-skador?

Namn:

E-post:

Skador från ECT-behandlingar?

Kommittén för Mänskliga Rättigheter, KMR

Ditt anonyma vittnesmål eller synpunkter kommer också att läggas till denna protestlista mot elchocker, ECT.

Ditt anonyma vittnesmål eller kommentar kring ECT kan komma att användas på Facebook, hemsidor, i rapporter till Socialstyrelsen, pressreleaser, media eller politiker. Din identitet är alltid fullständigt skyddad.