Sluta med el-chockbehandlingarna


Läkarkåren har alltid haft svårt att respektera människor. Sluta med el-chockbehandlingarna – ni som läkarkår har redan förstört livet för tusentals människor..


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.