Ställ dem ansvariga inför en domstol!


Ect är finansierat via skattesedeln,och i och med det ger det mig rättigheter att starkt fördöma detta diktatoriska förfaringssätt.I ett demokratiskt samhälle behöver man inte tolerera sådana metoder för att inte tala om det lidande och dess biverkningar som det skapar. Man kan inte lindra eller maskera problemen med Ect. Ställ dem ansvariga inför en domstol!

Tack för ordet Hans.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.