Stoppa omedelbart denna tortyr


Jag protesterar mot den omänskliga behandlingen med el-chocker som förekommer i Sverige i dag.

Hur kan sådana barbariska metoder tillåtas i ett demokratiskt land år 2007??!!

Stoppa omedelbart denna tortyr.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.