Sveriges största kriminella verksamhet


ECT är ännu ett av många barbariska verktyg som psykiatrin har tagit fram för att stilla sitt tvångsmässiga sadistiska behov. Ännu värre är att deras kvacksalveri (kallat vetenskap) beviljas enormt stora anslag i hopp om att det skall lösa vissa samhällsproblem.

Det är på tiden att förtroendevalda inser att de med skattepengar finasierar och stödjer Sveriges största kriminella verksamhet där misshandel, tvång, tortyr och mord tillhör dagordningen.

Trots all lömsk och förljugen PR som psykiatrin pumpar ut för att dölja sin illvilja så förblir det väldigt uppenbart att de inte kan uppvisa några som helst påvisbara resultat.

Med sanna fakta blir det uppenbart vad som behöver göras med ECT OCH PSYKIATRIN!


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.