Tänk på alla som föll offer för tortyren med ECT


JAG är glad att jag vutav misstag hamnade på denna sidan , kanske var det ödet !!! jag skulle göra denna behandling ECT men DEN BLEV INTE AV det kan jag med all sanning tala om, jag har istället fått tag i en fantastisk man som utför medisinsk hypnos som botar ångest deprission rädsla anorexia m.m TACK FÖR DENNA SITE OCH TÄNK PÅ ALLA DE SOM FÖLL OFFER FÖR TORTYREN MED ECT…..jag Ber för ER…..FÖRBJUD ETC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.