Totalförbud av psykiatrisk behandling


Anledningen till att denna omänskliga behandling får fortsätta är att Psykiatrin är en humbug utan vetenskaplig grund!

Totalförbud av psykiatrisk behandling så som den äger rum idag bör snarast förbjudas!


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.