Vad krävs för ett förbud?


Hur många fall av skador, nedsatt funktionsförmåga och annat som uppkommer pga av denna behandling, krävs det för att få in ett förbud?


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.