Vän förlorade minnet efter ECT


”Kan ej förstå att man använder så omänskliga och brutala medel inom psykiatrin. Känner en person som förlorat minnet och är sjukskriven resten av livet. Trots detta ges behandlingen då och då när psyk.preparaterna inte räcker till… eller inte biter.

Det finns faktiskt många olika typer av terapiformer. Denna medeltida kätter-metod används bara för att man vill komma ”billigt” undan. Men det är inte billigt, för metoden lamslå – ja t o m dödar människor i viril yrkesålder. Det blir dyrare för samhället i själva verket.

Förbjud ECT-behandling omedelbart! Den strider mot de mänskliga rättigheterna och humanistisk människosyn!!”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.