Vänner som fått elchocker


”Allt vad jag vet, läst, träffat vänner som fått el-chocker, gör att jag absoliut protesterar mot dessa.”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.