Varför ställs inte inte psykiatriker inför rätta!


Varför ställs inte inte Psykiatriker inför rätta – detta är för mig obegripligt!!!

ECT, kemisk lobotimering med droger eller andra metoder som de använder är alla metoder som endast går ut på att undertrycka individer – det finns ju överhuvudtaget ingen vetenskaplig grund för att detta skapar någon positivt förbättring för någon människa eller hanterar det problem som individer har.

SKÄRSKÅDA DENNA VERKSAMHET ORDENTLIGT NU!!! STÄLL PSYKIATRIKERNA INFÖR RÄTTA!!

Det som de sysslar med är inte hjälp – det är förtäckta sätt att trycka ner och skada individer och jag SKÄMS för de sjuksköterskekollegor som jobbar inom denna verksamhet. Antingen är ni helt ”blinda” eller så är ni mindre intelligenta än vi andra inom vårt skrå.

C.R Leg. Sjuksköterska


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.