Vi behöver prata med människor

Jag tycker det är vansinnigt att ge en människa som redan mår dåligt och har ev. problem ELchocker.

Vi behöver prata med människor och hjälpa dom – inte plåga dom!


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share