Vi i Sverige måste vakna upp här


Jag förstår inte hur Sydsvenskan bl.a. kan skriva om denna toryrmetod som om det var en behandlingsform.

Man tycker att människor i dagens upplysta samhälle skulle kunna se och förstå vad denna hemska behandlingsform gör.

Tydligen har inte sanningen om vad metoden gör med människan kommit fram ordentligt.

Vi i Sverige måste vakna upp här.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.