Varför detta engagemang mot psykiatrins elchocker (ECT)?


Det är klart att filmen ”Gökboet” satte sina spår men jag har även personligen sett flera människor bli fördärvade av psykiatrin och elchocker.

Elchockerna var något som inte stämde och ingenting som jag kunde glömma! Min starka känsla för rättvisa och mänskliga rättigheter har hindrat mig från detta.

Detta ledde till att jag har under lång tid studerat, skrivit och debatterat elchocker i svenskt media och på internet. Varit i kontakt med myndigheter, journalister och politiker. Skrivit ett otal artiklar i ämnet.

Hundratals människor och anhöriga har skrivit till mig och berättat om sina skador av elchocksbehandlingar. Dessa vittnesmål har verkligen berört mig!

Jag lade upp denna hemsida för att ytterligare föra ut sanningen om elchocker och för att hjälpa människor att anmäla. Detta är ett hemskt ämne och verkligen inte särskilt trevligt. Men jag har en plikt till alla de som har varit i kontakt med mig och berättat om sina skador efter ECT.

Vem skall annars föra deras talan?

Jag tycker att det är fel att ge elchocker eftersom det skadar människor. Det finns ingen vetenskaplig grund i denna ”behandling”. Att eskalera användningen – som har skett i Sverige de senaste åren – är vansinne!

Målsättningen nu är i första hand få ECT förbjudet till barn, äldre, gravida samt under tvång. Alternativa behandlingar måste satsas på och lyftas fram!

Välkommen att höra av dig om du vill protestera, berätta din historia, anmäla eller hjälpa till!

Psykiatrins miljarder skall satsas på alternativa behandlingar

Då kan bla. kärleksfulla, naturnära, näringsrika och lugna vilohem byggas upp, för att hjälpa de som mår dåligt. Politikerna måste vakna och befria sig från psykiatrins inflytande.

Psykiatrins elchocker, ECT vill Peter Larsson förbjuda

Välkommen att ta kontakt!

// Peter :) l peterularsson(at)gmail.com I Facebook l www.elchocker.se

Peter Larsson, skribent, debattör och engagerad medmänniska – vars egen farbror förstördes av psykiatrins elchocker. Detta startade mitt livslånga engagemang för att få till stånd ett förbud mot elchocksbehandlingarna. Speciellt till barn, gravida och under tvång! De första artiklarna skrev jag redan på 80-talet. Min röst kommer aldrig att tystna innan alla drabbade får upprättelse och skadestånd samt elchocksbehandlingarna förbjuds.

Ämnesredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset. Mångfaldigt publicerad ang ECT-behandlingar i t.ex: Newsvoice, Dagens Homeopati, Tidskrift för Homeopati, NHF Sweden, 2000-Talets Vetenskap, Aftonbladet, Expressen, Göteborgsposten och Nyheter24. En av admins för grupper, som förespråkar alternativa icke-psykiatriska behandlingar, på Facebook med över 15 000 medlemmar.

Varför denna sida mot psykiatrins ECT-behandling l Vem är jag? I Vad ligger bakom mitt engagemang? I Varför detta engagemang mot elchocker? I

Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad” Martin Luther King

Professorerna John Read och Richard Bentall: ”Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.”

Vi arbetar långsiktigt för att få ut sanningen om ECT! De drabbade skall få skadestånd och upprättelse samt elchockerna skall förbjudas.