Har du funderat på att prova på ECT terapi?


Finns det någon anledning att prova på ECT-terapi?

Namnet låter bedrägligt behagligt. Det låter inte lika farligt som elchocker eller elchocksbehandling.

Oavsett namnet – elbehandling, ECT, ECT behandling eller elchocker – så är det samma kraftiga elchock som drabbar patientens känsliga tankeverksamhet. Risken finns för permanenta minnesförluster.

Den kraftiga chocken kan blockera nervbanorna, orsaka glömska, röra om i tankeverksamheten och ge en euforisk känsla. Detta kan tolkas som att patienten känner sig bättre. När chocken har lagt sig kommer känslorna och tankarna tillbaka och mer elchocker behövs. Se denna artikel: Varför tycks ECT ibland “fungera”?

Hundratals vittnesmål från drabbade och deras anhöriga i nutid vittnar om svåra skador efter ECT. Det är dags att lyssna på dem och ta deras vittnesmål på allvar.

Varför tycks ECT ibland “fungera” för vissa personer?

Jag rekommenderar att du läser denna artikel: Varför tycks ECT “fungera” ibland?

Fullständig ordinär kroppslig läkarundersökning

Som en första åtgärd rekommenderar jag att du gör en fullständig kroppslig läkarundersökning med uppföljning och behandling. Jag måste betona att den skall vara fullständig och innehålla fullständiga provtagningar.

Enligt vetenskapliga undersökningar har många deprimerade personer smärta (ibland är den förträngd) och rent kroppsliga problem. Läkarna bör vara inriktad på kroppsliga problem och inte diagnos och pillerfixerad. Byt läkare om du inte kan få en fullständig kroppslig läkarundersökning.

Mail angående att ta ECT-terapi

Det kom ett mail till mig från en kille som funderade på att ta ECT-terapi. Jag skrev nedanstående svar till honom för att få honom att granska det hela ordentligt innan han gick med på det.

Hej, jag är 18år gammal och lider av en djup depression och eventuellt melankoli. Jag mår skit och bryr mig inte om något. livet känns allmänt hopplöst. Har testat 4 antidepressiva mediciner. Sertralin, anafranil, efexor och mirtazapin. ingen hjälper och har nu blivit erbjuden ETC. vet inte hur jag ska ta ställning till detta då det verka frid och fröjd och skitbra enligt läkaren, häften, wikipedia osv. men så googlade jag och hitta det här. Hade vart väldigt tacksam för råd och vad som kan hända, vilka risker finns det och hur stora är procenten att drabbas
tack på förhand

Svar angående att prova elchocker, ECT behandling

Hej! Tack för ditt mail.

Jag förstår att du mår skit men tycker det är bra att du checkar upp ECT ordentligt först innan du ev. hoppar på det.

Här har jag samlat alla argumenten mot ECT: En översikt och presentation av Elchocker.

Läs igenom den sidan och dess länkar mycket noga.

Så här säger en expert på ECT:

“Elchock ger mer uppenbara exempel på hur psykiatrisk behandling fördärvar hjärnan. Chockbehandling är helt enkelt en skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström, som är tillräcklig för att framkalla ett epileptiskt grand mal-anfall. När patienten blir apatisk så skriver doktorn i journalen ‘klagar inte längre’. När patienten uppvisar den eufori, som vanligtvis är följden av hjärnskada, så skriver doktorn ‘humöret förbättrat’. Under tiden skadas individens hjärna och sinne så drastiskt att han eller hon inte förmår protestera. Det är lätt att få dem att ta emot upprepade chockbehandlingar. I många fall måste familjemedlemmar ingripa för att stoppa den destruktiva ‘behandlingen’.”

Peter R. Breggin, MD (Medical Doctor)

ECT “fungerar” genom att skada

ECT sätts ofta in när psykpillerna inte fungerar eller har gett allvarliga biverkningar och skador. Läs här i FASS om alla de biverkningar som finns.

ECT “fungerar” genom att skada hjärnan och tankeverksamheten. Patienten kan då tillfälligt glömma sin depression. Men den kommer tillbaka och då krävs mer ECT. Vissa glömmer bort hela sitt liv och klarar inte av att alls fungera. De är då ofta så apatiska att de inte orkar någonting och absolut inte att anmäla eller protestera.

Problem kring psykpiller eller ECT finns inte i psykiatrin. Där lägger man hela ansvaret på patienten och dennes mentala sjukdom. Detta gör att den enskilde patienten inte har mycket chans att anmäla eller få upprättelse. De orkar inte, känner skam, rädsla etc. Oerhört kränkande, tycker jag.

Det är samma elchock som förut

Den moderna formen av elchocker – ofta kallad elbehandling eller elterapi etc. – kan verka väldigt mild och stimulerande. Det är gjort så eftersom annars hade ingen vågat “behandla sig”. Men kom ihåg att det är samma elchocker som förut även om det ser bättre ut. Man har snyggat till det hela efter filmen “Gökboet”. Chocken är så stark att patienten tvingas vara nedsövd och få muskelavslappnande medel annars är risken stor för frakturer och att kastas ur sängen. Så stark är chocken!

Tänk själv hur en sådan chock påverkar människans tankeverksamhet och känsloliv.

Det är alltså samma elchock som förut och ingen läkare eller psykiatriker skulle själv prova på ECT oavsett om de säger så. Ingen har någonsin gjort detta.

Det finns ingen uppföljning kring ECT i Sverige

Det finns heller ingen vetenskaplig statistik eller långsiktig uppföljning kring ECT behandlingarna i Sverige. Socialstyrelsen har blivit JO-anmäld av KMR för detta. Det låter kanske otroligt men det är dagens sanning. Socialstyrelsen vet inte ens hur många elchocker som ges i Sverige varje år. Ingen kan alltså säga att det inte är några problem med ECT. Vilken vetenskaplig uppföljning bygger de detta på?

Ingen blir frisk av ECT

Detta är klart att de som har gett tusentals elchocker kommer aldrig att erkänna att de har gjort något fel. De bara viftar bort det hela och skyller eventuella fel på patientens mentala sjukdom och tillstånd.

Efter flera fall i media som rapporterat skador efter ECT – bla. i Uppdrag Granskning – så har Socialstyrelsen ändrat instruktionerna nu så att läkarna skall informera patienterna innan “behandlingen” att man “riskerar bestående minnesskador efter ECT”.

Ingen blir frisk efter ECT. All ECT följs av mer ECT och psykpiller. Många fastnar i psykiatrin i en evig rundgång av diagnoser, olika psykpiller och elchocker. Inte ens psykiatrikerna tror att personen kan bli frisk. Du kan alltid testa genom att fråga: “När blir jag frisk?”

ECT skadar personens hjärna och tankeverksamhet. Den gör en person apatisk och som en zombie. Han orkar inte bry sig längre om livet och har glömt bort mycket. Depressionen är ibland borta därför att hela livet är borta. Att kalla detta ett bra resultat är ett stort bedrägeri.

Detta är min bestämda uppfattning efter att ha varit i kontakt med hundratals människor angående elchocker.

Varför mår man skit?

Att må skit visar att något står mycket fel till! Det är viktiga signaler som man inte skall krossa och begrava. Jag tror det är oerhört viktigt att hantera de bakomliggande orsakerna till detta. När började du känna så?

Vad finns det för alternativ?

Som en första åtgärd rekommenderar jag att du gör en fullständig kroppslig läkarundersökning med uppföljning och behandling. Jag måste betona att den skall vara fullständig och innehålla fullständiga provtagningar.

Enligt vetenskapliga undersökningar har många deprimerade personer smärta (ibland är den förträngd) och rent kroppsliga problem.

Läs även denna artikel och se om det finns något i den du kan använda: Hur man kan må bättre.

Det finns en väg ut för dig där du kan må bättre och bättre. Men det är naturligtvis inte lätt.

Lösningar finns men jag tror inte att det är diagnoser, psykpiller eller elchocker.

Alternativa behandlingar måste satsas på och lyftas fram.

Låt mig veta vad du säger om allt detta.

Hälsn,
Peter

Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.