Varför engagerar jag mig mot ECT-behandlingen?


Jag kräver att psykiatrins elchockning av barn och under tvång omedelbart förbjuds, eftersom det strider mot direktiv från FN, UNICEF och WHO och allt medmänskligt förnuft. Vidare skall naturligtvis alternativ lyftas fram – då elchocksbehandlingar på upp till 450 volt, 0,9 ampere och 405 watt är en destruktiv och bedräglig psykiatrisk ”kvickfix”. De som mår dåligt förtjänar och har rätt till riktig hjälp och en medmänsklig vård.”

Mitt engagemang

Jag heter Peter Larsson, 4-barns pappa, och är född 1959 i Borstahusen utanför Landskrona. Numera bor jag i Limhamn, också vid Öresund. Jag har i decennier engagerat mig i frågor kring mänskliga rättigheter – speciellt mänskliga rättigheter inom psykiatrin. Jag har studerat, skrivit om och debatterat psykiatrins elchocker i svenskt media och på internet. Varit i kontakt med professorer, experter, myndigheter, journalister och politiker och skrivit ett otal artiklar i ämnet. Jag även varit i kontakt med hundratals människor och deras anhöriga som skadats av elchocksbehandlingar och hjälpt många att anmäla sina skador. Flera har fått skadestånd.

Vittnesmålen på dödsfall och förstörda liv efter ECT-behandlingar har djupt berört mig. Det är omänskligt och väldigt destruktivt att i namn av hjälp ge människor elchocker på upp till 450 volt, 0,9 ampere och 405 volt. Normalt fungerar hjärnan på millivolt.

Chocken, bedövningen, euforin och minnesskadorna kan göra att vissa tror att de har blivit bättre.

Allt började en gång i tiden med att närstående blev förstörda av psykiatrin och deras elchocker.

Avgörande frågor

 • Hur kan någon tro att elchocker (450 volt, 0,9 ampere, 405 watt) är en korrekt, djupgående, orsakshanterande, långsiktig och medmänsklig hjälp?
 • Hur kan någon ge dessa elchocker till barn och ungdomar?
 • Hur kan någon ge dessa elchocker under tvång?
 • Hur kan någon bryta mot direktiv från FN, UNICEF och WHO och ge elchocker till barn och under tvång?
 • Hur kan någon negligera alla anmälningar, vittnesmål, skadestånd, vetenskapliga studier, myndighetsvarningar, filmade intervjuer och varningstexter till ECT-apparater?
 • Hur kan någon underlåta att korrekt informera patienter och anhöriga innan behandlingarna?

Se till att skaffa dig en fullständig och korrekt information.

Målsättningar

 • Ett omedelbart förbud för all ECT till barn och under tvång.
 • Ett omedelbart förbud för all ECT till äldre och gravida.
 • En fullständig och korrekt information innan behandlingen.
 • Alla ECT-skadade skall få upprättelse och skadestånd.
 • En oberoende, icke-psykiatrisk utredning av de långsiktiga verkningarna.
 • Att lyfta fram alternativ som en valmöjlighet.
 • Rättigheten för alla att alltid kunna neka ECT-behandling.
 • Att drastiskt minska användningen i Sverige.

Psykiatrikerna kommer att ljuga och försvara elchockerna in i det sista tills trycket blir för stort och sanningen kommer fram. Men till slut kommer elchocksbehandlingarna naturligtvis att förbjudas och gå samma väg som andra destruktiva och tortyrliknande psykiatriska mirakelmetoder: hjärnoperation, lobotomi, tvångssterilisering, isbad, insulinchock, snurrstol med mera, som alla förpassats till deras skamliga historia. Otroligt nog utsätter de fortfarande människor för tvångsbältningar.

Vansinnet med psykiatrins elchocker måste upphöra nu!

Medmänsklig hjälp

Psykiatrin får årligen miljarder som istället skall satsas på alternativa behandlingar. De som mår dåligt behöver en kärleksfull, medmänsklig, orsakshanterande vård som går på djupet och hjälper långsiktigt. Kärleksfulla, naturnära, näringsrika och lugna vilohem behöver byggas upp. Rättigheterna behöver verkligen stärkas för de som mår dåligt.

Det är hög tid att vården inrättar ett funktionsmedicinskt förhållningssätt som respekterar människan i sin helhet och som på vetenskaplig grund identifierar grundorsaken till sjukdom och symptom, att patienten får läka en gång för alla, blir fri och inte hamnar i en destruktiv beroendesituation av sjukvård, som därav inte längre kan kallas för vård.

Peter Larsson engagerad för mänskliga rättigheter i psykiatrin

Människor som mår dåligt skall naturligtvis få riktig hjälp.

Välkommen att höra av dig!
Peter, peterularsson(at)gmail.com

Peter Larsson, Limhamn, engagerad medmänniska, humanist, skribent, och debattör.

Ideellt engagerad mot psykiatrins elchockbehandlingar i decennier som startade när närstående förstördes. Redaktör för elchocker.se, ämnesredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, Equal, 2000-Talets Vetenskap, Kommittén för Mänskliga Rättigheter, NHF Sweden och Röda Korset. Mångfalt publicerad i bland annat Newsvoice, 2000-Talets Vetenskap, Hälsofrihet, Tidskrift för Homeopati och Humanism & kunskap. En av administratörerna för flera grupper med tusentals medlemmar på Facebook.

Vi arbetar för att alla skadade av ECT skall få upprättelse och skadestånd. Sanningen om psykiatrins ECT-behandling skall ut och elchockerna förbjudas. Psykiatrins miljarder skall istället satsas på alternativa behandlingar. Då kan kärleksfulla, naturnära, näringsrika och lugna vilohem byggas upp, för att hjälpa de som mår dåligt.

Varför denna sida mot psykiatrins ECT-behandling l Vad ligger bakom? I Varför detta engagemang? I

Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad” Martin Luther King

Professorerna John Read och Richard Bentall: ”Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.”

Kommittén för Mänskliga Rättigheter, KMR

KMR, Kommittén för Mänskliga Rättigheter (eng. Citizens Commission on Human Rights, CCHR) grundades 1969 av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. Dess medgrundare är Dr Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri och internationellt känd författare.

KMR omfattar idag mer än 133 lokalavdelningar i 34 länder (2006). Kommittén har en rådgivande styrelse, vars ledamöter kallas kommissionärer, med bl.a. läkare, jurister, pedagoger, artister, affärsmän samt medborgar- och människorättsrepresentanter. KMR har åstadkommit hundratals reformer genom vittnesmål i samband med utfrågningar inför lagstiftande församlingar, genom offentliga förhör om psykiatriska övergrepp, och genom att samarbeta med media, lagstiftare och statliga befattningshavare över hela världen.