Vem är jag och varför engagerar jag mig mot ECT?


”Jag kräver i första hand att alla elchocker, ECT behandlingar, under tvång förbjuds. Kräver även att elchocker till barn, äldre och gravida omedelbart upphör!”

”Jag heter Peter Larsson, 4-barns pappa, och är född 1959 i Borstahusen utanför Landskrona. Har engagerat mig i frågor kring mänskliga rättigheter i många år nu – sedan mitten av 80-talet.

Jag har i flera decennier studerat, skrivit om och debatterat elchocker i svenskt media och på internet. Varit i kontakt med myndigheter, journalister och politiker. Skrivit ett otal artiklar i ämnet.

Har även varit i kontakt med hundratals människor – däribland närstående – som fått elchocksbehandling och hjälpt många att anmäla sina skador.

Mitt engagemang mot elchocker, ECT behandlingar

Hur kan man fortsätta att elchocka människor – och dessutom kraftigt öka användningen i Sverige – när så många rapporterar skador från ECT? Deras vittnesmål om skador efter elchocker har djupt berört mig!

Vem tar hand om och hjälper dessa människor?

När man sedan finner ut att varken Socialstyrelsen, Socialministern, riksdagens socialutskott eller någon annan politiker eller psykiatriker har någon som helst överblick eller aning om vad som händer med elchockerna i Sverige, då blir man arg och upprörd! Det finns ingen uppföljning! Ingen bryr sig!

Alla tror och litar på de psykiatriska uttalandena och lyssnar inte på patienterna. Psykiatrikerna kommer att ljuga och försvara elchockerna in i det sista tills trycket blir för stort och sanningen kommer fram. Då går elchockerna samma väg som isbaden, snurrstolarna, insulinchockerna, lobotomin, hjärnoperationerna, tvångssteriliseringarna etc. – ECT kommer att förbjudas.

Man kallar elchockerna vetenskapliga? En väl beprövad behandling? Socialstyrelsen vet inte ens hur många elchocker som ges i Sverige! Det finns ingen korrekt och fullständig uppföljning av de långsiktiga verkningarna av ECT. Hur kan man då kalla elchockerna vetenskapliga och väl beprövade?

Det är ett hån mot alla patienter som har blivit skadade!

Nu är det på tiden att alla förnuftiga människor höjer sin röst och säger ifrån.

Alternativa behandlingar måste satsas på och lyftas fram!”

Följande målsättningar har jag med mitt arbete

  • Att omedelbart få ett förbud mot all ECT under tvång.
  • Att omedelbart få ett förbud mot all ECT till barn, äldre och gravida.
  • Att säkerställa att alla patienter och anhöriga får en fullständig och korrekt information innan ECT-behandlingen.
  • Att säkerställa rättigheten för alla som drabbats av skador från ECT att anmäla, få upprättelse och skadestånd.
  • Att få till stånd en oberoende, icke-psykiatrisk och fullständig utredning av de långsiktiga verkningarna av ECT.
  • Att verka för att lyfta fram alternativa behandlingar som en valmöjlighet till ECT.
  • Att få till stånd möjlighet för alla medborgare att fullständigt neka ECT som en nuvarande eller framtida behandling.
  • Att drastiskt minska användningen av ECT i Sverige.
  • Till slut kommer elchocksbehandlingarna (ECT) att förbjudas och gå samma väg som andra ålderdomliga och destruktiva psykiatriska metoder – lobotomin, tvångssteriliseringar, isbad, insulinchocker, snurrstolar etc, som alla förpassats till psykiatrins skamliga historia.

Vansinnet med den ökande användningen av elchocker, ECT måste upphöra nu!

Psykiatrins miljarder skall satsas på alternativa behandlingar

Då kan bla. kärleksfulla, naturnära, näringsrika och lugna vilohem byggas upp, för att hjälpa de som mår dåligt. Politikerna måste vakna och befria sig från psykiatrins inflytande.

Psykiatrins elchocker, ECT vill Peter Larsson förbjuda

Välkommen att ta kontakt!

// Peter :) l peterularsson(at)gmail.com I Facebook l www.elchocker.se

Peter Larsson, skribent, debattör och engagerad medmänniska – vars egen farbror förstördes av psykiatrins elchocker. Detta startade mitt livslånga engagemang för att få till stånd ett förbud mot elchocksbehandlingarna. Speciellt till barn, gravida och under tvång! De första artiklarna skrev jag redan på 80-talet. Min röst kommer aldrig att tystna innan alla drabbade får upprättelse och skadestånd samt elchocksbehandlingarna förbjuds.

Ämnesredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset. Mångfaldigt publicerad ang ECT-behandlingar i t.ex: Newsvoice, Dagens Homeopati, Tidskrift för Homeopati, NHF Sweden, 2000-Talets Vetenskap, Aftonbladet, Expressen, Göteborgsposten och Nyheter24. En av admins för grupper, som förespråkar alternativa icke-psykiatriska behandlingar, på Facebook med över 15 000 medlemmar.

Varför denna sida mot psykiatrins ECT-behandling l Vem är jag? I Vad ligger bakom mitt engagemang? I Varför detta engagemang mot elchocker? I

Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad” Martin Luther King

Professorerna John Read och Richard Bentall: ”Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.”

Vi arbetar långsiktigt för att få ut sanningen om ECT! De drabbade skall få skadestånd och upprättelse samt elchockerna skall förbjudas.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter, KMR

KMR, Kommittén för Mänskliga Rättigheter (eng. Citizens Commission on Human Rights, CCHR) grundades 1969 av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. Dess medgrundare är Dr Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri och internationellt känd författare.

KMR omfattar idag mer än 133 lokalavdelningar i 34 länder (2006). Kommittén har en rådgivande styrelse, vars ledamöter kallas kommissionärer, med bl.a. läkare, jurister, pedagoger, artister, affärsmän samt medborgar- och människorättsrepresentanter. KMR har åstadkommit hundratals reformer genom vittnesmål i samband med utfrågningar inför lagstiftande församlingar, genom offentliga förhör om psykiatriska övergrepp, och genom att samarbeta med media, lagstiftare och statliga befattningshavare över hela världen.