Varför denna hemsida om elchocker?


peterularsson-3

Det är klart att filmen “Gökboet” satte sina spår men jag har även personligen sett flera människor bli fördärvade av psykiatrin och elchocker.

Elchockerna var något som inte stämde och ingenting som jag kunde glömma!
Min starka känsla för rättvisa och mänskliga rättigheter har hindrat mig från detta.

Detta ledde till att jag har under lång tid studerat, skrivit och debatterat elchocker i svenskt media och på internet. Varit i kontakt med myndigheter, journalister och politiker. Skrivit ett otal artiklar i ämnet.

Hundratals människor och anhöriga har skrivit till mig och berättat om sina skador av elchocksbehandlingar. Dessa vittnesmål har verkligen berört mig!

Jag lade upp denna hemsida för att ytterligare föra ut sanningen om elchocker och för att hjälpa människor att anmäla.

Detta är ett hemskt ämne och verkligen inte särskilt trevligt. Men jag har en plikt till alla de som har varit i kontakt med mig och berättat om sina skador efter ECT.

Vem skall annars föra deras talan?

Jag tycker att det är fel att ge elchocker eftersom det skadar människor. Det finns ingen vetenskaplig grund i denna “behandling”. Att eskalera användningen – som har skett i Sverige de senaste åren – är vansinne!

Målsättningen nu är i första hand få ECT förbjudet till barn, äldre, gravida samt under tvång. Alternativa behandlingar måste satsas på och lyftas fram!

Välkommen att höra av dig om du vill protestera, berätta din historia, anmäla eller hjälpa till!

Peter U Larsson
Medlem i Kommittén för mänskliga rättigheter

Medredaktör för Newsvoice
Facebookgruppen mot elchocker, ECT
Se mina kontakter med politiker och myndigheter.

“Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad” Martin Luther King


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.