Varför engagerar jag mig mot psykiatrins elchocker (ECT)?


”Sanningen om psykiatrins elchocker (ECT) måste ut. Vi arbetar långsiktigt för att alla drabbade skall få upprättelse och skadestånd. Elchockerna, som bryter mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, skall i humanitetens namn förbjudas. Våldsmetoder kan aldrig i sanning hjälpa någon.

Psykiatrins miljarder skall satsas på alternativa behandlingar istället. De som mår dåligt behöver en kärleksfull, medmänsklig vård som går på djupet och hjälper långsiktigt. Kärleksfulla, naturnära, näringsrika och lugna vilohem behöver byggas upp.

Medmänsklighet och rättigheter för de som mår dåligt.”

Allt på denna sida är propaganda enligt psykiatrin

I deras värld är elchockerna en mirakelmetod som startar om hjärnan. Det finns ingen som helst risk för skador och alternativa behandlingar existerar överhuvudtaget inte. Ytterst destruktivt och bedrägligt.

Jag ber dig att titta efter själv och granska bevisen på denna sida noga.

MITT NAMN ÄR PETER LARSSON och jag har i många år engagerat mig mot psykiatrins elchocksbehandlingar. Det hela började när min egen farbror fick sitt liv förstört av ECT. Sedan dess har jag varit i kontakt med hundratals drabbade och deras anhöriga. Många har anmält sina skador till bla. Patientförsäkringen (LÖF) och flera har fått skadestånd.

Svårt att ta till sig dessa fakta

Dessa fakta på den här sidan kan vara oerhört svåra att ta till sig och förstå. Vilket är exakt vad psykiatrin vill – de har för mycket att förlora på att sanningen om ECT kommer ut. Tyvärr handlar det om makt och pengar. Men det finns tonvis med bevis och vittnesmål även för de mest fördomsfulla och ignoranta.

ECT, ECT-BEHANDLING, ELBEHANDLING, ELCHOCKSBEHANDLING, ELCHOCKER, ELEKTROKONVULSIV BEHANDLING är alla namn på en omstridd och kontroversiell psykiatrisk metod att med elchocker framkalla epileptiska anfall hos patienten. Resten av sjukvården förebygger, förhindrar och vårdar epilepsi pga. skaderisken. Hur kan psykiatrin få lov att fortsätta chocka fram dessa anfall hos patienterna?

VARNING! Dessa fakta är oerhört svåra att ta till sig!

Det är naturligtvis vansinne och ett allvarligt brott mot FN:s mänskliga rättigheter att psykiatrin i Sverige fortsätter att ge elchocker till b.la. barn, gravida, äldre och under tvång – och detta mer än någonsin – ca 50 000 st om året. Nu ökar de elchockerna till BARN via BUP enligt amerikansk modell. Varför granskas inte psykiatrin och sätts under lagen? Det finns andra länder som är betydligt mer restriktiva och en del elchockar inte alls.

Tusentals drabbade och deras anhöriga vittnar om minnesskador och förlorade kognitiva förmågor, vilket innebär förlorad utbildning, arbetslöshet, familjeproblem m.m – ett förlorat liv! Även dödsfall, epilepsi, tinnitus och tandskador förekommer efter ECT. Patientskadenämnden och Socialstyrelsen har erkänt att det finns risk för bestående skador.

Bedövning av grisar innan slakt

Urspunget till ECT är bedövning av grisar innan slakt. Psykiatriker såg detta och började elchocka patienter för att lugna ner dem. Bedrägligt namnbyte och försköning kan inte dölja det faktum att det är fortfarande samma elchocker som drabbar och förstör den känsliga tankeverksamheten.

Det ser betydligt bättre ut nuförtiden men själva elchocken är densamma som t.ex visas i filmen ”Gökboet” med Jack Nicholson. Psykiatrin däremot hävdar bedrägligt att elchocken är mildare nuförtiden, vilket är en lögn.

Hur kan man känna sig ”bättre” efter ECT?

Dessa elchocker kan tillfälligt blockera, bedöva, orsaka glömska och ge euforiska känslor. Patienten kan tillfälligt känna sig ”bättre”. Detta kan bedrägligt tolkas som en hjälp, ett resultat. När chocken sedan släpper kommer problemen tillbaka och psykiatrin sätter in underhålls-ECT.

En del tar alkohol och droger för att få tillfällig lindring och hjälp, men kanske inget man skulle rekommendera i vården. Det är skillnad på att tillfälligt känna sig ”bättre” och ett förändrat, förbättrat liv. Hjälpte elchockerna personen att sluta med psykofarmaka och avsluta den psykiatriska vården? Skapades konkreta förbättringar i IQ, familjelivet, arbetslivet och det sociala livet? Tvärtom sitter många fast för livet i psykiatrins våld, men kanske tillfälligt känner sig lite ”bättre” efter att ha blivit bedövade av elchockerna och glömt sina problem. Det finns till och med de som blir beroende av ECT.

Det finns definitivt verklig hjälp även vid djupa depressioner. Kanske lite svårare och jobbigare men långsiktigt livsavgörande. Alltså verkligen väl värt att satsa på.

Har psykiatrin haft destruktiva metoder tidigare?

OBS! Psykiatrins tidigare destruktiva ”mirakelbehandlingar” har nu begravts och fallit i glömska. Det var inte länge sedan de var i full användning: Snurrstolar, isbad, insulinchocker, hjärnoperationer, lobotomier, tvångssteriliseringar, bältningar (förekommer tragiskt nog fortfarande) – psykiatrin har definitivt förstört människor tidigare med sina ”mirakelmetoder”.

Finns det då någon anledning att nu lita på psykiatrin vad det gäller elchocksbehandlingarna? Jag kommer aldrig, aldrig, aldrig att lita på någon som använt dessa tidigare destruktiva metoder och som nu dagligen elchockar barn, gravida, äldre och under tvång. Naturligtvis skall psykiatrins elchocksbehandlingar förbjudas. De kommer att gå samma väg som deras tidigare tortyrliknande ”mirakelmetoder”. Förbudet bör komma snabbt för att undvika fler förstörda liv.

Hur kan psykiatrin fortsätta att ge elchocker trots allt?

Sanningen om ECT-behandlingen är oerhört svår att ta till sig. Den psykiatriska propagandan är oerhört stark och många litar på sin läkare. Vården erbjuder inte heller många alternativ vid dåligt mående. Det är psykiatrins fyra hundra (400) olika diagnoser, psykofarmaka eller ECT som gäller.

Elchockerna har bedrägligt förskönats så att de ser mycket bättre ut nuförtiden. Kortsiktigt kan patienten också bedövas, glömma och få eufuriska känslor – de tror då att de har blivit bättre vilket psykiatrin utnyttjar. Någon oberoende icke-psykiatrisk långsiktig undersökning över ECT-behandlingarnas verkningar finns inte.

Alla problem och skador efter ECT skyller psykiatrin på patientens mentala tillstånd. Skulle de erkänna att ECT ger skador vet de att det innebär stora skadeståndsanspråk från många drabbade och ytterligare förlorat anseende. Det är ju inte heller speciellt enkelt att erkänna detta när man gett 100 000-tals elchocker till bla. barn, gravida, äldre och under tvång.

Frågan du bör ställa dig

Frågan du bör ställa dig: Är de psykiatriska elchockerna verkligen en medmänsklig, kärleksfull, långsiktig hjälp, som går på djupet och hanterar de grundläggande problemen?

Du kan också fundera på om inte psykiatrin ärligt och korrekt bör informera patienten och anhöriga om alla risker innan de ger ECT-behandlingen? De känner väl till dessa men undanhåller dem. ECT är verkligen en bedräglig psykiatrisk ”quick-fix”. Psykiatrin bör respektera de mänskliga rättigheterna för patienter och deras anhöriga. Det finns otaliga vittnesmål på hur ECT påtvingas med tjat och övertalningskampanjer, utan chans för dem att skaffa sig korrekt information och vara med och välja behandling.

Psykiatrins miljarder till alternativa behandlingar

De miljarder som går till psykiatrin skall satsas på alternativa behandlingar istället. De som mår dåligt behöver en kärleksfull, medmänsklig vård som går på djupet och hjälper långsiktigt.

Psykiatrins elchocksbehandlingar är en bedräglig ”quick-fix” och inte en kärleksfull, medmänsklig behandling som går på djupet och ger långsiktig hjälp. Sök dig till alternativa behandlingar istället – de finns! Även vid djup depression, vilket psykiatrin föraktfullt förnekar.

Elchocker, ECT vill Peter Larsson förbjuda

Välkommen att ta kontakt!

// Peter :) l peterularsson(at)gmail.com I Facebook l www.elchocker.se

Peter Larsson, skribent, debattör och engagerad medmänniska vars egen farbror förstördes av psykiatrins elchocker, vilket startade mitt livslånga engagemang för att förbjuda psykiatrins elchocksbehandlingar. De första artiklarna skrev jag på 80-talet. Min röst kommer inte att tystna innan alla drabbade får upprättelse och skadestånd samt elchocksbehandlingarna förbjuds.

Medredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset. Mångfaldigt publicerad ang ECT-behandlingar i t.ex: Newsvoice, Aftonbladet, Expressen, Göteborgsposten, Nyheter24, 2000-Talets Vetenskap, www.elchocker.se och Tidskrift för Homeopati. En av admins för grupper, som förespråkar alternativa icke-psykiatriska behandlingar, på Facebook med över 15 000 medlemmar.

Professorerna John Read och Richard Bentall: ”Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.”

Vi arbetar långsiktigt för att få ut sanningen om ECT – de drabbade skall få skadestånd och upprättelse!

Vem är jag? I Vad ligger bakom? I Varför denna hemsida? I