WHO, UNICEF, professorer och läkare mot ECT-behandlingarna


*MILJONSKADESTÅND EFTER ECT-SKADOR: https://bit.ly/2KdHoge
*LÄKARE FICK SITT LIV FÖRSTÖRT AV ECT-BEHANDLINGAR: https://bit.ly/2BWgqDj

Hej igen

Motståndet mot ECT-behandlingar är stort över hela världen.

Se nedan vad professorer, läkare och kända organisationer säger.

Seger i mål mot tillverkare av ECT-apparater banar vägen för mer

Av Med Dr Peter Breggin
23 oktober 2018

“Ett stort och efterlängtat rättsfall rörande elchocksbehandling, blev just avgjort under rättegångsdagens eftermiddag, vilket var till belåtenhet för de skadade ECT-patienterna och DK Law Group, LLP genom rättegångsadvokat David M. Karen i Kalifornien. Medan ersättningsbeloppet förblir konfidentiellt, är jag som expert i fallet glad att kunna rapportera att detta mål är avgjort och är en betydande seger. Den säkrade bevisningen har banat väg för flera mål mot ECT-tillverkare, som är på väg!”

Läs mer här: https://www.madinamerica.com/2018/10/huge-breakthrough-ect-lawsuit/

Angående ECT-behandlingar till barn, som tyvärr också förekommer och som psykiatrin i Sverige nu ökar.

– WHO, World Health Organization:
“Det finns inga indikationer för användningen av ECT på minderåriga, och därmed bör detta förbjudas genom lagstiftning.”

– UNICEF:
“Att ge elchocksbehandlingar till ett barn i stället för lämplig eller behövlig vård eller tillsyn på grund av begränsade budgetar och drastisk underbemanning är oacceptabelt.”

SVENSKA LÄKARE

– Läkarintyg Försäkringskassan 2018-11-02:
“…, behandling med ECT. Därefter uttalad påverkan på kognitiv funktion.”

– Beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, 2018-11-30:
“IVO har uppmärksammat att läkaren i sitt yttrande konstaterat att patienten efter ECT-behandlingen lider av nedsatt arbetsminne, närminne och koncentrationssvårigheter.”

– fd Överläkare inom svensk psykiatri:
“När jag jobbade inom psykiatrin så träffade jag många patienter med minnesbesvär efter ECT, så jag vet att problemet är mycket mer omfattande än vad som erkänns av psykiatrin. I mitt tycke så borde det debatteras mycket mer än vad som sker, det här är ju en grupp som av naturliga skäl har svårt att hävda sig. Det är sorgligt att denna i mitt tycke ganska primitiva behandling fortsätter att användas så okritiskt.”

– PROFESSORERNA John Read och Richard Bentall

“Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.”

– DOCENT I NEUROLOGI Dr Robert Grimm

“En del av medicinen, neurologin, strävar efter att förhindra epileptiska grand mal konvulsioner medan en annan del, psykiatrin, använder epileptiska grand mal konvulsioner som ‘behandling’. Är inte detta ett underligt etiskt dilemma?”

– NARKOSLÄKARE Michael Chavin

“Psykiatrikerna kan inte få sig själva att erkänna att ECT orsakar skada, annat än om patienten skulle bli elchockad till döds på bordet och det samtidigt videoinspelades och observerades av en av Förenta Nationernas observationstrupper. Jag började studera forskningen om ECT och fann att den utförts av psykiatriker som har ECT som levebröd.”

– KÄND AMERIKANSK LÄKARE Peter Breggin

“Elchocksbehandling är helt enkelt skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström, tillräcklig för att orsaka ett epileptiskt grand mal anfall.

När patienten blir apatisk så skriver doktorn i journalen ‘klagar inte längre’. När patienten visar den eufori som vanligtvis associeras med hjärnskada så skriver doktorn ‘humöret förbättrat’. Under tiden skadas individens hjärna och sinne så drastiskt att han eller hon inte kan protestera. De fås lätt att mottaga upprepade elchocksbehandlingar. I många fall måste familjemedlemmar ingripa för att stoppa den destruktiva ‘behandlingen’.

Den hjärnstörande principen hos psykiatrisk behandling är ingen spekulation. Det är en solid vetenskaplig teori baserad på evidensbaserade rapporter, klinisk erfarenhet och observationer gjorda med sunt förnuft.”

– PROFESSOR John Read, 1 okt 2018

“Jag har varit medförfattare till fyra granskningar av ECT-forskningen, senast förra året. Det finns bara tio studier om depression, i vilka man jämför ECT och placebo; placebo betyder att den allmänna bedövningen ges men den elektriska chocken hålls tillbaka.

I fem av de tio studierna fann man ingen skillnad mellan de två grupperna. I de andra fem hittade man en tillfällig höjning av humöret under behandlingsperioden bland ungefär en tredjedel av patienterna jämfört med placebo.

I en av dessa fem fann man att denna tillfälliga förbättring endast uppfattades av psykiatrikerna men inte av sjuksköterskorna eller patienterna.

På grundval av dessa tillfälliga framsteg för en minoritet av patienter hävdas det, i de flesta granskningar och meta-analyser, att “ECT ÄR EFFEKTIVT”.

Men i ingen av dem har man någonsin identifierat en enda studie, i vilken man hittade någon skillnad mellan ECT och placebo efter behandlingsperiodens slut.
Efter att ha letat efter det under 80 år finns det inga bevis som stödjer tron att ECT har fördelar som varar.”

The 57th Maudsley Debate: Interview with Professor John Read and Doctor Sue Cunliffe

– AMERIKANSK LÄKARE Peter Breggin 23 okt 2018

Dr Peter Breggin 23 oktober 2018 i en artikel om en rättegång i USA mot tillverkarna av ECT-maskiner:

“Min uppgift som psykiatrisk expert var att fastställa att ECT faktiskt orsakar kronisk kognitiv och psykisk nedsättning och hjärnskador. Det gjorde jag delvis med de många vetenskapliga artiklarna som finns gratis på mitt ECT Resource Center på www.123ECT.com.

Jag kommer att följa upp den här första rapporten om fallet med analyser av rättegångens konsekvenser, och med min vetenskapliga analys som hjälpte domaren att förstå att en förnuftig jury verkligen skulle kunna förklara att ECT orsakar hjärnskada.”

Huge Breakthrough in Lawsuits Against ECT Shock Device Manufacturers

Se även dessa artiklar:

Livsviktig info om ECT-behandlingar

Livsviktig information om ECT-behandlingar

Bevis mot Elchocker (ECT)!
https://www.facebook.com/notes/nej-till-elchocker-ect-/bevis-mot-elchocker-ect/2056298467743375/

Glöm inte Marianne och Agneta!

ECT skulle bota Agneta – hon dog på sjukhus
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6273347

Stures fru Marianne dog efter 15 elchocksbehandlingar:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5834147&playaudio=4917737

Hälsningar,
Peter :)