Bort med medeltida idéer

Allt som behöv sägas om ECT är redan sagt. Bort med medeltida idéer i modernt tänkande om mental hälsa.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share