Frågor & Svar om psykiatrins ECT-behandling


Psykiatriker, läkare, rättegångsexpert: ECT-behandlingarna ger hjärnskador

Peter R. Breggin, MD: ”Elchocksbehandling (ECT) innebär att elektroder placeras på båda sidor av huvudet (bilateral ECT) vilket orsakar ett större krampanfall. Detta är betydligt starkare och mer skadligt och farligt än ett vanligt spontant anfall, som personer med epilepsi har. Faktum är att krampanfallen är så kraftfulla att saker händer som inte händer epileptiker. Man får hjärnskador, celldöd och små blödningar i hjärnan.”
Läs hela översättningen av filmen!

—– Intervju med författaren och redaktören Anstrin

Frågorna nedan är ställda till Anstrin, författare, redaktör och granskare av psykiatrin sedan över femtio år. är redaktör för Kommittén för Mänskliga Rättigheters (KMRs) tidning ”Mänskliga Rättigheter”, sedan 1988, samt författare till tre granskande böcker om psykiatrin och dess inverkan på individen och samhället. Han har följt psykiatrin i över femtio år. var med och demonstrerade mot psykiatrin redan när filmen ”Gökboet” hade premiär i Göteborg.

Ett sekel med psykiatrin -1 av Anstrin

Ett sekel med psykiatrin: Psykkulturens inverkan på samhället – Del 1

Del l handlar om psykiatrins uppkomst då samhällets tilltro till deras möjlighet att bota psykiskt störda hade sjunkit till noll. Hotet om indragning av alla resurser gjorde att de hoppade på det rashygieniska tåget i slutet på 1800-talet, alla psykiska sjukdomar var nu plötsligt genetiskt betingade. Nu skulle rasen befrias från sin förlamande börda av ”värdelösa brödätare”.

Detta psykiatriska korståg slutade med att man utrotade så gott som alla mentalpatienter och förståndshandikappade i Tyskland, ca 240 000 människor – före Förintelsen. Och det var inte Hitler som låg bakom detta. Det var psykiatrin helt och hållet som visade initiativ och handlingskraft.

Anstrin avslöjade också att eutanasi (dödshjälp) förekom i Sverige – vilket resulterade i ett TV-program.

Ett sekel med psykiatrin -2 av Anstrin

Ett sekel med psykiatrin: Psykkulturens inverkan på samhället – Del 2

Del ll handlar om psykiatrin och dess metoder efter kriget. De kom tillbaka med nya krafter, praktiskt taget oberörda över denna lilla ”fadäs”, mest upprörda över att de blev upptäckta. Ytterst få psykiatriker straffades.

Nu skulle de starta ett nytt tredje rike, en världsregering där psykiatrin skulle styra politikerna. Planerna var konkreta, samhället skulle tas över, obstinata människor mot denna ordning skulle tas hand om av psykiatrin. Alla deras planer finns nedtecknade, inspelade och dokumenterade.

Psykiatrins nya sköna värld

Välkommen till Du Sköna Nya Psykiatriska Värld

Den sista boken: ”Välkommen till Du Sköna Nya Psykiatriska Värld” av Anstrin handlar om psykiatrins nutid och konkretiseringen av deras planer.

—– Frågor och svar

Psykiatrins användning av elchocker (ECT)

FRÅGA: Många i Sverige verkar tro att elchocker inte använd längre inom psykiatrin – det hör till det förgångna. Varför är det så?

”Psykiatrikerna har hållit tyst om denna metod eftersom de vet att folk blir upprörda. Filmen ’Gökboet’ spökar för dem. Det kom som en chock för de flesta att elchockerna fördubblats på bara några år.

SSRI-medlen eller antidepressiva har inte visat sig fungera bättre än placebo så psykiatrikerna hade inget val än att gå tillbaka till elchocksbehandling. De har inga andra behandlingsmetoder. Man håller helst tyst om detta faktum.”

Varför ger psykiatrin elchocker (ECT)?

FRÅGA- Varför elchockar man människor? Vad är historien bakom?

”Man elchockade faktiskt människor redan under romartiden. Fast då lade man en elektrisk ål eller darrocka runt huvudet.

Bakom användningen av elchocker ligger förmodligen samma primitiva impuls man får när något inte fungerar, man sparkar på det. När man hade gamla TV-apparater med rörtransistorer som inte fungerade, så gav man dem en rejäl elstöt för att sparka igång dem. Det fungerade ibland.

I mitten på 1700-talet hade man en primitiv elapparat som man kopplade in folk på för att skrämma bort djävlarna ur kroppen.

1938 kom italienska psykiatrikerna Cerletti på besök på ett slakthus i Rom. Han såg då att man bedövade grisarna med el innan man slaktade dem men såg även att de inte dog av detta, bara konvulserade. Han började genast prova det på människor.

Ursprunget till chockbehandling var att psykiatriker kom på att personer med epilepsi inte hade schizofreni, och om man då framkallade epilpetiska anfall, med kemikalier såsom kamfer, cardiozol, insulin eller el, så trodde man att man botade dem från schizofreni. Det stämde naturligtvis inte.

Man hittar hela tiden på olika anledningar till varför man kopplar folk till väggurtaget, men sanningen är den att ingen vet vad som händer när man elchockar en person.”

Är det samma elchocker som tidigare?

FRÅGA– Psykiatrin kallar det numera elbehandling och säger att det är inte samma elchocker som tidigare – ”mycket har hänt sedan Gökboet”. Din kommentar till detta? Är det samma elchocker som tidigare eller har de blivit bättre? Finns det någon skillnad?

”Det är både bättre och sämre, om man nu kan säga så. Förr hade man ingen bedövning och muskelavslappnande och folk bröt både rygg, ben och tänder när kroppen började konvulsera. De låg och sprattlade som fiskar på torra land. Det var hemska scener. Man kopplade in en skrikande patient till väggurtaget och 4-5 vårdare som höll fast i ben och armar.

Den enda anledningen till att man började bedöva och söva ner patienterna var att anhöriga blev så upprörda när de tittade på – många svimmade. Det står faktiskt i deras egna manualer: ’för att undvika Gökboet-scener’.

Man använde också bilateral elchock förr, dvs elektoderna på båda sidorna av huvudet, det förstörde dock talcentra i hjärnan och ingen ville visa upp sluddrande människor som behandlingsresultat.

Idag säger man att man bara använder unilateral ECT, elektroderna på samma sida, men det är ren lögn har vi kommit fram till. Det används fortfarande bilateral ECT inom psykvården i Sverige – skrämmande mycket dessutom.

En annan sak är att när folk blir nedsövda och får muskelavslappnande så behövs det mer ström för att framkalla det epileptiska grand mal anfallet (personen blir medvetslös). Det är ju strömmen som skadar hjärnan, så naturligtvis blir skadorna desto större, även om man inte ligger och sprattlar på bordet. Bedövningen är bara ’kosmetika’.”

Vad händer vid ECT?

FRÅGA– Vad händer en person när han får en elchock?

”Man får ett epileptiskt grand mal-anfall, ett nära-döden-tillstånd där hjärnans aktivitet slås ut helt och hållet. Blodtrycket stegras abnormt och syretillförseln till hjärnan avstannar helt. Man blir hjärndöd ett kort tag. De försöker framkalla en pånyttfödelse.

Att påstå att ECT inte skadar är närmast bisarrt. Man använder regelbundet 400 volt, 760 volt har noterats. Den räcker till för att tända en 60 wattslampa. Kopplar du in en dator till detta så går kretsarna sönder. Hjärnan är mycket känsligare än en dator.”

Skador från psykiatrins elchocker (ECT)

FRÅGA–Vilka skador orsakar elchocker?

”Förutom de skador jag redan nämnt så verkar hjärnan faktiskt krympa av ECT. En känd nationalekonom I USA som jobbade på regeringsnivå blev deprimerad och fick en serie elchocker. Hon blev helt utslagen och blev tvungen att sluta jobba.

Psykiatrikerna skyllde som vanligt på den ”underliggande sjukdomen” (det gör de alltid när de skadar patienten). Hon blev dock misstänksam och lät skanna sin hjärna strax efteråt. Sedan gjordes en ny skanning något år efteråt och då hade hjärnan krympt märkbart. Jag har sett bilderna.

Psykiatrikerna påstår även att ECT skapar nya hjärnceller och låter stolta. Vanligt folk kallar det ärrbildning efter skada. Naturligtvis finns den mest kända skadan, minnesförlusten, alltid närvarande. Den kan de inte längre förneka, vilket de gjort i alla år – faktiskt ljugit.”

Hjälper ECT mot djupa depressioner?

FRÅGA–Vissa läkare hävdar att elchocker är det bästa hjälpmedelt mot djupa och svåra depressioner. De hävdar vidare att elchocksbehandlingen i vissa lägen räddar liv och att ev. skador är av mindre betydelse. Det är något man får räkna med. Vad är din kommentar till detta? Räddar elchocker liv och hjälper mot svåra depressioner?

”Visst, elchock är ett effektivt sätt att häva en djup depression. Men det är alla chocker. Men man kan lika väl använda en klubba att slå patienten I huvudet med. Det har samma effekt. Hjärnskador kan nämligen orsaka en slags eufori, en slags bekymmerslös inställning till livet. Möjligtvis är det en försvarsmekanism inför den svåra skadan. Neurologerna känner till detta fenomen väl och det är beskrivet i litteraturen.

Psykiatrikerna använder dock denna paradox till att påstå att patienten är ”botad” från sin depression. Detta är anledningen till att de använder ECT. Är det inte märkligt att neurologerna gör allt för att förhindra epileptiska anfall, och psykiatrikerna I rummet bredvid gör allt för att framkalla dem?

Doktor Gunnar Dahlberg skrev följande apropå detta: ’Speciellt må erinras om att svåra fall av epilepsi kan vara förenade med en fortskridande avtrubbning av tankeförmågan.’

Man ger ECT till självmordsbenägna personer, men det finns inga hållbara undersökningar som visar att ECT hjälper. En undersökning på 1500 patienter I USA visade att de som begick självmord fem till sju år efter sjukhusvistelsen hade fått mer ECT än de som dog av andra orsaker.

Jag har även undersökning från Socialstyrelsen som visar att det är 34 procent ÖKAD dödlighet efter ECT-behandling. Vi fick ut en kopia av studien innan de mörklade den. Just nu förnekar den den, men jag har den. Det är statistiskt säkerlagt.

En undersökning som tidningen USA TODAY gjorde visade att dödsfallen från ECT är 50 gånger högre än psykiatrikerna uppgivit. De nämnde ett dödsfall på 10 000. USA TODAY kom fram till siffran 1 på 200. Psykiatrikerna trollade med statistiken på så sätt att om någon dog fem minuter efter en ECT-behandling så räknades inte det som dödsfall av ECT, bara om de dog på behandlingsbordet. Om dessa siffror gällde officiellt skulle de aldrig få lov att använda ECT-behandling idag.

Man räknar med att sammanlagt 10 000 människor dött av ECT-behandling. Att det undgått uppmärksamhet är att de dör efter ett tag, i synnerhet äldre människor. De tynar bort.”

Kan man bli bättre efter ECT?

FRÅGA– Det finns patienter som hävdar att de har blivit bättre efter elchocker. Hur kan det komma sig?

”Det kommer sig av vad jag just berättat. Minnesförlusten gör även att de glömmer bort varför de är deprimerade. När dimman lagt sig behöver de en ny elchock.

Man får inte glömma att psykiatrin bara behandlar symtom. De maskerar manifestationerna på problemen, antingen med droger eller el. Problemen finns kvar och frodas under drogdimman eller chocken. Det är därför vi får vansinnesdåd.

Psykiatrin kan inte bota psykiska problem. Det är ett faktum som de själva erkänner.

Elchocker som hjälp vid självmordstendenser

FRÅGA– Vissa expert säger nu att elchocker har getts i alltför stor utsträckning. Men de vill samtidigt att vi skall ha kvar elchocker som en behandling t.ex när personer vill begå självmord. Kan man inte använda elchocker för att hjälpa folk som vill begå självmord? De då kan komma in och få en enstaka elchock och hantera sina självmordstendenser. Din kommentar?

”Om nu folk frivilligt och efter att ha blivit informerade om skadeverkningarna, fortfarande vill bli elchockade, tänker inte jag lägga mig i det.

Men all ECT under tvång samt till gravida och barn skall förbjudas. Riskerna är för stora.”

Läkare som själv provat ECT

FRÅGA– Finns det någon läkare eller psykiatriker som själv har provat elchocker?

”KMR i USA gick ut med annonser under 1980-talet och utlovade 10 000 dollar till den psykiatriker som frivilligt utsatte sig för ECT. Inget hände på flera år, tills en psykiatriker direkt i TV gick med på det. Han var i behov av pengar. Efter programmet informerade KMR honom om skadeverkningarna. Då ångrade han sig.”

Varför fortsätter psykiatrin att elchocka?

FRÅGA– Det finns flera vittnesmål från media – Uppdrag Granskning, Debatt m.fl tidningar – och mängder av vittnesmål på denna sida om skadorna från elchocker, trots detta har man fortsatt att elchocka människor och till och med ökat användningen i Sverige. Hur kan man fortsätta att elchocka människor trots alla bevis på skador?

”Jag vet faktiskt inte, jag förstår inte det själv. Men det är en Nordisk förening som heter NACT I Norden som dragit igång den senaste vågen. Föreningen kommer från USA där den heter ACT.

I USA tjänar psykiatrikerna enorma pengar på ECT-behandling. Det handlar om miljardbelopp. Det är deras främsta inkomstkälla inom den privata psykiatrisektorn. De kämpar förtvivlat för att hålla den kvar.

Amerikanska psykiatriförbundet (APA) säger själva att deras främsta uppgift är att säkra medlemmarnas intäktsmöjligheter! Och nu när de vill privatisera psykiatrin i Sverige så tänker de väl bereda mark.

De främsta förespråkarna för ECT, såsom Sackheim (Pope of ECT), Richard Abrams och en del andra, har finansiella intressen och äger/har varit delägare i företag som tillverkar elchocksmaskiner och kringutrustning såsom munskydd. Abrams ägde Somatics, världens största tillverkare av elchocksmaskiner.”

Läkare som är emot elchocker

FRÅGA– Finns det läkare och experter som är emot elchocker?

”Oh ja, fast de hörs nästan aldrig – och blir därmed medskyldiga. Det är det ’kollegiala kittet’ som gör att de håller tyst.

Vi hade dock en svensk psykiatriker som gick ut i Läkartidningen i somras och efterlyste fler fall av minnesförluster efter ECT. Han blev bekymrad över den höga frekvensen. Detta ledde bla. till Uppdrag Gransknings reportage om ECT.

I USA har vi många kända namn: Breggin, Thomas Szasz, Friedberg och Coleman, som kritiserat ECT kraftigt. Breggin, som själv är psykiatriker, är rent förödande i sin kritik.” Läs mer här – Breggin., Läs mer här – Thomas Szasz.

Information innan ECT

FRÅGA– Vilken information får en person eller anhörig innan en elchocksbehandling? Är den fullständig och korrekt? Vad är din kommentar och syn på detta?

”Ytterst knapphändig, om ens någon. De har en pamflett som psykiatriker Håkan Odeberg skrivit (han intervjuades i Uppdrag Granskning och fick andnöd när Josefsson gick hårt åt honom). I den ljuger han rakt upp och ned när han skriver att minnesförluster är sällsynta och korta.

Han har en liknande pamflett som går ut till läkarna, men inte till patienterna. I den beskriver han varför man söver ner patienten. Det är enbart ett rent kosmetiskt drag för att undvika ’Gökboet-scener’ och att det inte ’påverkar behandlings-resultatet’. Det står faktiskt så.”

Möjlighet till upprättelse efter ECT-skador

FRÅGA– Vilka rättigheter och möjligheter till upprättelse har en patient som har fått skador av elchocker?

”Så gott som inga! Få orkar dessutom inte driva sitt fall. Socialstyrelsen bryr sig inte. I alla fall inte hittills.”

Socialstyrelsen JO-anmäld för bristande uppföljning

FRÅGA– KMR har avslöjat att Socialstyrelsen har allvarligt brustit vad det gäller rapportering och uppföljning av elchockerna i Sverige. Det innebär att Socialstyrelsen och ansvariga politiker inte ens vet hur många elchocker som ges varje år i Sverige. Din kommentar till Socialstyrelsens bristande uppföljning av elchocker?

”Det är extremt graverande och vi har JO-anmält Socialstyrelsen för detta.

När vi kollade hos Socialstyrelsen fanns det 0 (noll) rapporter om elchocker i Stockholms län för år 2008 (senast möjliga år att granska). En ganska enkel undersökning av en initiativrik KMR-medlem visade dock att 12 522 elchocker utfördes detta år i Stockholms län.

Man har helt enkelt, klart och medvetet, underlåtit att begära in rapporter från psykiatrin, som i sig är rapporteringsskyldiga. Detta är en underlåtenhet som är total.

Psykiatrikerna skall inte ha några pengar för sin verksamhet anser jag, när de inte rapporterar. Och ansvariga på Socialstyrelsen skall skiljas från sin befattning. De har inte utfört sitt jobb trots att de får rejält betalt från skattemedel för att göra detta.

För hur skall man kunna avgöra om ECT har biverkningar när man inte får in några rapporter? Det är ju absurt. De skall överhuvudtaget inte yttra sig I denna fråga innan de vet. Rensa upp i Socialstyrelsen först. Det är psykiatriker i styrelsen som är ansvariga för detta.”

Stort mörkertal vad det gäller ECT-skador

FRÅGA– Många patienter som har fått skador av elchocker anmäler inte sina skador. De känner rädsla, skam och vanmakt. Orkar inte påminnas eller bli indragna i psykiatrin igen. Därmed blir inte dessa skador kända. Din kommentar till detta? Hur skall man hantera det?

”Det är förståeligt. De får ju ingen hjälp, de blir inte trodda, de är rättslösa, de orkar inte. Psykiatrikerna påstår dessutom att det är de ’underliggande sjukdomarna’ som kommer till ytan. Det är förnedrande mot patienten.”

Ökning av elchocker

FRÅGA– Hur kommer det sig att användningen av elchocker har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren?

”Det är främst NACT (se ovan) som drivit en kampanj samt att antidepressiva medel inte fungerat. Ökningen har också kunnat ske, därför att de har dolt den för allmänhet och media.”

Framtiden för psykiatrins elchocker (ECT)

FRÅGA– Vad är din tanke kring elchockerna i Sverige? Vad kommer att hända i framtiden? Vad skulle du vilja att myndigheterna gjorde?

”Det är närmast brottsligt det som händer. De ljuger rakt ut om biverkningar och folk råkar verkligt illa ut.

Skulle du själv koppla in en människa till väggurtaget skulle du bli polisanmäld och fälld för misshandel, eventuellt mordförsök.

Men politikerna köper psykiatrikernas propaganda. Det första man skall göra är att förbjuda ECT under tvång, samt till gravida kvinnor och barn.

Man måste dessutom införa vad som i USA kallas ”informed consent”. Alltså att patienterna får reda på alla risker med ECT och godkänner behandlingen skriftligt. Informationen skall då helst inte komma från psykiatrikerna.”

Alternativ till elchocker

FRÅGA– Vad finns det för alternativ till elchocker?

”Det finns inga alternativ till misshandel, anser jag.

Men för deprimerade människor finns det mycket man kan göra. Jag kan inte gå in I allt det här, men vi presenterar nu ett nytt intressant alternativ som sprids I USA och som kallas Grön Mentalhälsovård. Det är det mest lovande alternativet hittills.”

– Tack för att du ställde upp och svarade på dessa frågor!