Vetenskapliga bevis mot psykiatrins ECT-behandling


Översynen av alla relevanta studier över 60 år, visar bara mycket lite bevis för förbättring under behandlingsperioden och inga bevis för förbättring efteråt. Den fann heller inga bevis för att det förhindrar självmord.” Professorerna Richard Bentall & John Read

ECT skadar obestridligen hjärnan. Skadan beror på en mängd olika kända mekanismer: 1) ECT är utformad för att framkalla ett grand mal- och epileptiskt krampanfall som medför kraftig stimulering av neuroner i hjärnbarken, vilket även ger stimulering gentemot lägre strukturer i hjärnan. Krampanfallet orsakar en akut stegring av blodtryck, i nivåer av hypertoni (för högt blodtryck) och detta orsakar ofta små blödningar i hjärnan. Överallt där en blödning uppstår i hjärnan dör nervceller och nervceller ersätts inte.”
Professor i neurovetenskap Sterling vid University of Pennsylvania

Som ett resultat av det lär sig dagens psykiater inte psykoterapi, vilket innebär att när de får en komplicerad patient vet de inte vad de ska göra. De har inte fått en modell som berättar för dem vad som händer hos patienten. Därför når de mycket snabbt gränsen för sin yrkesskicklighet och har inget annat val än att sträcka sig efter elektroderna. En psykiater som säger ’du behöver ECT’ säger verkligen bara ’jag vet inte vad jag ska göra.’
Niall McLaren, psykiatriker från Australien med 25 års erfarenhet.
Ingen Psykiatriker Behöver Använda ECT

Det finns inga bevis på att ECT fungerar efter behandlingens slut. Den räddar inte liv… Det finns inte en enda undersökning som visar att den räddar liv. De bara tror att om de säger det tillräckligt många gånger, så blir det sant.”
Professor John Read, University of East London
Peter R. Breggin, leg läkare, psykiatriker, rättegångsexpert

Hur är det möjligt att i en demokrati med den bland länder mest avancerade konstitutionen, en hel klass människor kan bli utsatta för metoder som skapar handikapp i hjärnan utan reglering av regeringen? Jag kan endast dra slutsatsen att om man blir stämplad som psykiskt sjuk betyder det att man förlorar sina rättigheter och skydd av konstitutionen.”
Daniel B. Fisher, Medicinsk- och filosofie doktor

—– Första rekommenderad läsning

Läs gärna nedanstående artiklar för att få en förståelse och överblick.

—— Innehållsförteckning ——

Professor John Read, University of East London

Peter R. Breggin, legitimerad läkare, psykiatriker, expert i rättegångar.

Professor Richard Bentall, Fil Dr, FBA (Fellowship of the British Academy)

John Breeding, Fil Dr, är en psykolog som har varit en aktivist mot elchocker i decennier. Hans hemstat Texas har några av de tuffaste lagarna i USA gällande ECT, inkluderande ett totalförbud mot användningen av elchocker till ungdomar under 17 år.

Fler vetenskapliga bevis mot ECT-behandlingen


1. Förord: Bevisen mot psykiatrins ECT är omfattande

Att säga att din hjärna behöver en 460-volts elektrisk chock är som att säga att din dator behöver ett blixtnedslag.” Kenneth Castleman, forskare, doktor, författare.

Det kan vara svårt att ta till sig detta – men livsviktigt. Allt detta är propaganda enligt psykiatrin. Deras makt och ekonomi är hotad om de skulle erkänna att ECT ger skador. Det gäller att öppna ögonen och själv titta efter.

Psykiatrins ECT-behandling, Elektro Convulsive (som orsakar krampanfall) Treatment innebär att elchocker på upp till 450 volt, 0,9 ampere och 405 watt skickas genom hjärnan för att skapa epileptiska anfall hos patienten. Normalt fungerar hjärnan på millivolt. Resten av sjukvården behandlar epilepsi för att undvika hjärnskador. Ursprunget till ECT-behandlingen är bedövning av grisar innan slakt för att göra dem mer fogliga.

Sverige är bland de värsta i världen med cirka 40 000 elchocker/år till bland annat barn, gravida, äldre och under tvång. ECT är fullständigt eller delvis förbjudet på flera andra ställen i världen. I England till exempel (56 miljoner invånare) ges betydligt mindre. Tvångs-ECT och elchocker till barn bryter mot klara direktiv från FN, WHO och UNICEF. Fram till 1979 försökte psykiatrin bota homosexuella med elchocksbehandlingar.

Många har anmält samt vittnat om skador och flera har fått skadestånd från Patientförsäkringen. För några år sedan fick ett Landsting betala ut miljonskadestånd. Socialstyrelsen och Patientskadenämnden erkänner att det finns risk för bestående minnesstörningar efter ECT-behandlingar. Varningstexterna för ECT-apparater är omfattande och allvarliga.

Flera vetenskapliga studier och experter visar att ECT-behandlingen ”fungerar” genom att orsaka hjärnskador och inga bevis finns för att den räddar liv eller förhindrar självmord. Chocken, bedövningen, euforin och minnesskadorna kan göra att vissa tror att de har blivit bättre.

Alla ECT-skadade skall få skadestånd och upprättelse samt elchocksbehandlingarna skall förbjudas. Alternativa behandlingar skall satsas på och lyftas fram så att de som mår dåligt kan få riktig hjälp. Medmänsklig, långsiktig, djupgående och orsakshanterande hjälp.


2. Bevis saknas att ECT räddar liv eller förhindrar självmord

Det finns ännu mindre bevis för att stödja användningen av ECT på människor med diagnosen schizofreni än det finns för depression. Det finns inga bevis alls att ECT förhindrar självmord för någon som helst kategori av diagnoser.” Professor John Read, University of East London

Professor John Read från University of East London, författare till fyra artiklar om ECT som har faktagranskats och publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

3. Ny forskning – det saknas bevis!

Det saknas också bevis för att det räddar liv eller förhindrar självmord, trots påståendet från vissa förespråkare av ECT att så är fallet – ett påstående som sedan används för att rättfärdiga risken för hjärnskador. Hjärnskador har avfärdats som fel term, men jag är inte säker på hur jag annars ska benämna rapporterad ihållande eller bestående minnesförlust för mellan 12% och 55% av patienterna. Ibland argumenterar man för att ’modern’ ECT är säkrare än den var tidigare, och att minnesförlusten orsakas av depression snarare än elektricitet, men det saknas forskningsbevis för något av dessa påståenden.”

4. Ingen studie visar skillnad på ECT och placebo

Jag har varit medförfattare till fyra granskningar av ECT-forskningen, senast förra året. Det finns bara tio studier om depression, i vilka man jämför ECT och placebo; placebo betyder att den allmänna bedövningen ges men den elektriska chocken hålls tillbaka. I fem av de tio studierna fann man ingen skillnad mellan de två grupperna. I de andra fem hittade man en tillfällig höjning av humöret under behandlingsperioden bland ungefär en tredjedel av patienterna jämfört med placebo. I en av dessa fem fann man att denna tillfälliga förbättring endast uppfattades av psykiatrikerna men inte av sjuksköterskorna eller patienterna. På grundval av dessa tillfälliga framsteg för en minoritet av patienter hävdas det, i de flesta granskningar och meta-analyser, att ”ECT ÄR EFFEKTIVT”. Men i ingen av dem har man någonsin identifierat en enda studie, i vilken man hittade någon skillnad mellan ECT och placebo efter behandlingsperiodens slut. Efter att ha letat efter det under 80 år finns det inga bevis som stödjer tron att ECT har fördelar som varar.” Intervju med professor John Read och Sue Cunliffe, läkare

5. Känner sig bättre på grund av placebo och hjärnskada

Som ni vet känner sig människor bättre efter ECT på grund av den mindre hjärnskadan, men också på grund av placebo-effekten. Det blir en mycket kraftig placebo-effekt när man känner sig desperat och läkare i vita rockar ger en mycket uppmärksamhet och förbereder en för denna procedur… Man vill tro att det kommer att fungera, de säger att det kommer att fungera, så man tror att det har fått en att må bättre…” Filmat samtal mellan Professor John Read, University of East London och läkaren, psykiatrikern och författaren Peter R. Breggin.

6. Vetenskapliga granskningar av ECT-forskningen

Fyra vetenskapliga granskningar som dömer ut ECT-forskningen.

Resultaten av denna översyn visar att kampanjer av ECT mottagare över hela världen för att förbjuda ECT, stöds av att det saknas vetenskapliga bevis för att den är säkert eller effektivt. Säkerligen är farhågorna om ECT-orsakad minnesförlust, så ofta avfärdad som ’subjektiv minnesförlust’ av ECT förespråkare, faktiskt välgrundade enligt forskningen.”

Referenser & källor


7. ECT-behandlingen ger hjärnskador

Det finns inga bevis för att behandlingen förhindrar självmord eller räddar hopplösa fall.”
Peter R. Breggin, legitimerad läkare, psykiatriker, expert vid rättegångar, författare.

Peter R. Breggin, leg läkare, Ithaca, New York, USA, psykiatriker, expert vid rättegångar och författare till boken ”Psychiatric Drug Withdrawal: A Guide for Prescribers, Therapists, Patients and their Families.

8. Hjärnskador, celldöd och små blödningar

Elchocksbehandling (ECT) innebär att elektroder placeras på båda sidor av huvudet (bilateral ECT) vilket orsakar ett större krampanfall. Detta är betydligt starkare och mer skadligt och farligt än ett vanligt spontant anfall, som personer med epilepsi har. Faktum är att krampanfallen är så kraftfulla att saker händer som inte händer epileptiker. Man får hjärnskador, celldöd och små blödningar i hjärnan.”

Min uppgift som psykiatrisk expert var att fastställa att ECT faktiskt orsakar kronisk kognitiv och psykisk nedsättning och hjärnskador. Det gjorde jag delvis med de många vetenskapliga artiklarna som finns gratis på mitt ECT Resource Center på 123ECT.com. Jag kommer att följa upp den här första rapporten om fallet med analyser av rättegångens konsekvenser, och med min vetenskapliga analys som hjälpte domaren att förstå att en förnuftig jury verkligen skulle kunna förklara att ECT orsakar hjärnskada.”

9. Skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström

Elchocksbehandling är helt enkelt skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström, tillräcklig för att orsaka ett epileptiskt grand mal anfall. När patienten blir apatisk så skriver doktorn i journalen ’klagar inte längre’. När patienten visar den eufori som vanligtvis associeras med hjärnskada så skriver doktorn ’humöret förbättrat’. Under tiden skadas individens hjärna och sinne så drastiskt att han eller hon inte kan protestera. De fås lätt att mottaga upprepade elchocksbehandlingar. I många fall måste familjemedlemmar ingripa för att stoppa den destruktiva ’behandlingen’. Den hjärnstörande principen hos psykiatrisk behandling är ingen spekulation. Det är en solid vetenskaplig teori baserad på evidensbaserade rapporter, klinisk erfarenhet och observationer gjorda med sunt förnuft.”

10. ECT hindrar inte självmord men kan orsaka det

ECT är inte en sista utväg eftersom den inte fungerar och kan förstöra återhämtningen. ECT hindrar inte självmord men kan orsaka det. Kontrollerade kliniska prövningar visar att ECT inte gör mer nytta än bluff-ECT (narkos men inte någon chock). ECT avtrubbar känslolivet under hjärnskadans akuta skede i ca 4 veckor, varefter personen förblir deprimerad med den extra plågan av hjärnskadan. Omfattande bevis tyder på att ECT borde förbjudas. Eftersom ECT förstör förmågan att protestera blir all ECT snabbt ofrivilligt och är därför till sin natur kränkande och ett brott mot mänskliga rättigheter. Därför, när ECT redan har påbörjats, bör berörda anhöriga eller andra ingripa omedelbart för att stoppa det – om nödvändigt med en advokat.”

11. Skadar hjärnan genom flera olika mekanismer

Chockbehandling skadar hjärnan genom flera olika mekanismer. För det första så orsakar den epileptiska grand mal anfall som är mycket mer intensiva och destruktiva än de som spontant upplevs av personer med svår epilepsi. Dessa multipla anfall (typiskt 3 i veckan under några veckor eller mer) utmattar och skadar neuroner eller hjärnceller. För det andra så skadar den elektriska strömmen hjärnan genom att störa elektrisk funktion, överhettar hjärnvävnad, stimulerar högt blodtryck i hela hjärnan, bryter ner blod-hjärnbarriären och orsakar små blodkärl att krampaktigt sluta sig och berövar på så sätt neuroner på syre och näringsämnen. Vanligtvis genomgår patienter flera sekunder med obefintlig hjärnaktivitet efter ECT, noll detekterbar elektrisk aktivitet, ett tecken på hjärndöd när den utsträcker sig över minuter. Djurstudier har visat små blödningar och celldöd genom hjärnan och i frontalloberna efter exponering för ECT-doser som är mindre än de som nuförtiden används kliniskt.
Studier på människor visar att före detta ECT-patienter lider av ihållande förlust av mental funktion och demens.”

12. Artificiell eufori

ECT verkar genom att skada hjärnan. Det inledande traumat kan framkalla en artificiell eufori, som ECT-läkare felaktigt kallar förbättring. Efter flera rutinmässiga ECT-er blir den skadade personen allt mer apatisk, likgiltig, oförmögen att känna äkta känslor och även robot-lik. Minnesförlusten och förvirringen förvärras. Denna hjälplösa person blir oförmögen att uttrycka att han/hon befinner sig i nöd eller har klagomål och blir foglig och hanterbar. ECT-läkare kallar felaktigt detta en förbättring, men det visar på en allvarlig och invalidiserande hjärnskada.”

13. Elektrisk lobotomi

Förnekelse av skadan

I alla former av hjärnskador är den skadade personens tendens, att förneka skadan. Det kan komma från den psykologiska funktion som vi kallar förnekelse; de vill inte erkänna att de inte kan lära sig lika bra som de brukar, att deras känslomässiga djup är grundare. Den andra aspekten är att elektroderna, åtminstone en av dem, alltid är på frontloben, och när du skadar frontloben väsentligt och till och med inte så väsentligt, förlorar du din insikt, du förlorar självförtroendet, det tar udden av det. Det här är en form av lobotomi, det är en elektrisk lobotomi.” Filmat samtal mellan Professor John Read, University of East London och läkaren, psykiatrikern och författaren Peter R. Breggin.

14. Därför känner sig vissa hjälpta

Vissa patienter känner sig verkligen ’hjälpta’ av ECT. De har ofta blivit så skadade att de inte kan bedöma sitt eget tillstånd. De lider av iatrogen* förnekelse och hjälplöshet. Men bör en behandling förbjudas när vissa människor tror att de blir hjälpta av den? Det är i själva verket vanligt förekommande inom medicin och psykiatri att dra tillbaka behandlingar och utrustning som har orsakat allvarlig skada för ett litet antal människor, även om ett mycket stort antal kan ha blivit hjälpta. Risken för allvarlig personskada hos ett fåtal uppväger att många kan bli hjälpta. När det gäller ECT skadas en stor andel människor och det finns få bevis för att många blir hjälpta. Det finns inga bevis för att behandlingen förhindrar självmord eller räddar hopplösa fall.”
(*iatrogen är när sjukdom eller tillstånd orsakats genom läkares åtgärder, översättarnas anmärkning.)

15. Över 150 st vetenskapliga studier mot ECT

Referenser & källor


16. ECT-behandlingen är en experimentell behandling

17. Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, till exempel roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.”
Professorerna Richard Bentall & John Read

Professor Richard Bentall, Fil Dr, FBA (Fellowship of the British Academy)

16. ECT är en experimentell behandling

ECT förblir en obevisad behandling för vuxna fastän den har använts i nästan ett sekel. Förvånansvärt nog finns det ingen avgörande forskning som visar dess långfristiga effektivitet över placebo, och det finns betydande oro angående i vilken omfattning den orsakar hjärnskada och minnesförlust. Det finns ännu färre bevis för dess effekt på barn och vi har ingen kunskap om hur kraftfulla elchocker påverkar en hjärna som utvecklas. Dessutom är unga människor med depression eller annan form av mental ohälsa inte kapabla att samtycka till det som i själva verket är en experimentell behandling. Därför är användandet av ECT på barn totalt oetiskt och en allvarlig överträdelse av principerna för evidensbaserad medicin.”

18. Inga bevis för att ECT förhindrar självmord

Professorerna Richard Bentall & John Read har precis lämnat in sin granskning av forskningslitteraturen – publicerades i förra månaden i den internationella vetenskapliga tidskriften ’Epidemiologia e Psychiatria Sociale’.

Översynen av alla relevanta studier över 60 år, visar bara mycket lite bevis för förbättring under behandlingsperioden och inga bevis för förbättring efteråt. Den fann heller inga bevis för att det förhindrar självmord.”

Få av dem som utsatts för riskerna för minnesförlust och den lilla, men avsevärda risken för dödsfall blir bättre ens kortsiktigt. Det finns inga bevis alls för att någon haft nytta av behandlingen efter behandlingstiden eller att den förhindrar självmord. De mycket kortsiktiga fördelar som vunnits av en liten minoritet kan inte motivera de betydande risker som alla ECT-patienter utsätts för.”

19. ECT är ett misslyckande utan bevis på effektivitet

Den mycket kortvariga nytta som erhålls av en liten minoritet kan inte motivera de risker som alla ECT-mottagare utsätts för. Användningen av ECT är därför ett misslyckande att införa idealen hos bevisbaserad medicin inom psykiatrin. Det tycks finnas motstånd mot forskningsdata om ECT-området och kanske inom psykiatrin i allmänhet.” Professor Richard Bentall

Beslutet om huruvida ECT ska användas eller inte är baserat på den lokala psykiatrikerns underligheter”, sa Richard Bentall, professor i klinisk psykologi vid universitet i Liverpool. ”Det finns några platser där psykiatrikerna tror att det fungerar och de använder det helt enkelt massor av gånger. Det finns några platser där folk tycker: ’Djävla helvete, jag tror inte att beviset för detta är särskilt bra’. Så de kommer bara att använda det under absolut deperata omständigheter.” Han tillade: ”Min synpunkt är att ECT är ett klassiskt misslyckande av medicin baserad på bevis. Jag tror inte att det finns tillräckligt med kliniska försök med ECT för att fastslå dess effektivitet.”

Referenser & källor


20. ECT-behandlingen skadar alltid hjärnan

John Breeding, Fil Dr, är en psykolog som har varit en aktivist mot elchocker i decennier. Hans hemstat Texas har några av de tuffaste lagarna i USA gällande ECT, inkluderande ett totalförbud mot användningen av elchocker till ungdomar under 17 år.

20. Det är uppenbart att ECT skadar hjärnan

Läkare, liksom byggbranschen, gör sitt bästa för att förhindra att människor skadas av elektriska stötar. Människor får antikonvulsiva läkemedel för att förhindra anfall, eftersom sådana anfall är kända för att skada hjärnan. Hjärnan arbetar normalt sett med spänningar som mäts i millivolt. Vid ECT ges dock elektriska stötar på hjärnan med i genomsnitt 150 till 400 volt. ECT framkallar grand mal-anfall, och det är uppenbart att ECT skadar hjärnan.”
Fil. Dr. John Breeding, USA, psykolog och mångårig ECT-motståndare.

21. Alternativ vid psykos eller katatoni

När människor upplever extrema sinnestillstånd (av psykiatrin typiskt betecknade som psykos eller möjligen katatoni*) finns det nästan alltid allvarligt trauma och mycket ofta sjukdom orsakad av tidigare psykiatriska behandlingar, speciellt drogeffekter.

Elchock (ECT) orsakar definitivt mer trauma. Innan drogbehandling blev rutin inom psykiatrin i senare delen av 1900-talet, tillfrisknade faktiskt en stor procent av människor från extrema sinnestillstånd och/eller allvarlig depression.

Den främsta plikten för varje behandling är ’skada inte’. Denna sida har mina videos om både depression och extrema sinnestillstånd: http://www.wildestcolts.com/video.html

De fyra viktigaste punkterna angående ECT är:
1) Elchocker skadar alltid hjärnan
2) Elchocker orsakar alltid minnesförlust
3) Elchocker dödar ibland
4) Elchocker är aldrig nödvändig. (se www.endofshock.com)”

(*katatoni innebär stelhet och ingen rörelse eller reaktion, översättarnas anmärkning.)

Referenser & källor


20. Vetenskapliga bevis

Att säga att din hjärna behöver en 460-volts elektrisk chock är som att säga att din dator behöver ett blixtnedslag.” Kenneth Castleman, forskare, doktor, författare.

Studier visar att ECT kan ge bestående minnesstörningar

Patientskadenämnden

Under senare år har studier visat att ECT-behandling kan ge bestående minnesstörningar. Risken ökar med mängden behandlingar. Särskilt viktigt är det att vara uppmärksam på minnesstörningar hos unga personer. Nämnden finner det klarlagt att den bestående minnesstörning patienten har drabbats av är en följd av ECT-behandlingarna.”

 • Patientskadenämnden – Skadestånd efter elchocksbehandlingar
 • Varningstext i manualen till en Thymatron ECT-apparat

  VARNING: Undvik risken för oavsiktlig elchock för medicinsk personal. Låt bli att ta i eller beröra patienten eller någon ledande yta som är i kontakt med patienten, om du inte har elektriskt isolerade handskar. Om du håller patientens käke eller vidrör patientens huvud under den elektriska stimulansen, se till att använda elektriskt isolerande handskar.”

 • Varningstext för skador: Manualen till en Thymatron ECT-apparat
 • Psykiatrin skapar skadliga epileptiska anfall med elchocker

  Har du fått ström genom kroppen? Även mindre elolyckor kan ge bestående nervskador visar Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor.”

  En del av medicinen, neurologin, strävar efter att förhindra epileptiska grand mal konvulsioner medan en annan del, psykiatrin, använder epileptiska grand mal konvulsioner som ’behandling’. Är inte detta ett underligt etiskt dilemma?”
  Docent i neurologi Dr Robert Grimm

  Vetenskapliga bevis och forskning har länge visat att längre epileptiska anfall kan döda hjärnceller och orsaka annan skada. Nyare forskning tyder också på att mindre, återkommande epileptiska anfall kan bidra till nervcellsskador i hjärnan. Detta kan associeras med kognitiv försämring och en nedbrytning av patientens livskvalitet.”
  Brain Injury Law Center

  I några experiment så används elektricitet för att framkalla epileptiska anfall i råttor. Dessa studier har visat att vissa populationer av hjärnceller kan dö efter en eller flera epileptiska anfall.”
  Epilepsy Foundation

  Speciellt må erinras om att svåra fall av epilepsi kan vara förenade med en fortskridande avtrubbning av tankeförmågan.” Doktor Gunnar Dahlberg

  Patienten glömmer sina symptom

  Efter några få behandlingar med ECT liknar symptomen medelsvåra ’cerebrala kontusioner’*, sade neurologen Sidney Sament.” Patienten ’glömmer’ sina symptom eftersom hjärnskadorna förstör minnesspår i hjärnan, och patienten får betala för detta genom en minskad mental kapacitet av varierande grad.
  (*en form av hjärnskada, som uppkommer på grund av skallskada, översättarens anmärkning.)

  Hjärncellerna skadas eller dör

  I ECT appliceras spänning på två elektroder som placerats på patientens huvud. Denna spänning, så hög som 460 volt, skapar ett elektriskt fält inuti patientens huvud. Detta elektriska fält sätter en kraft mot elektronerna inuti hjärnan och får dem att röra sig. Denna rörelse av elektroner är ett kontinuerligt flöde på upp till 900 milli-ampere. Däremot arbetar normalt hjärnceller med mindre än hälften av en volt och en bråkdel av en milli-ampere. Två saker händer när en elektrisk ström flödar genom hjärnan. Den första är uppvärmning. Elektrisk energi omvandlas till värme inuti hjärnan och höjer temperaturen. Ju starkare strömmen är, desto mer värme produceras. Om temperaturen blir för hög, kommer cellerna att drabbas av tillfällig skada, permanent skada eller till och med död.
  Fil Dr Kenneth Castleman, forskare, författare.

  Patienterna blir passiva och apatiska

  Det är mycket svårt att uttrycka i ord vad chockbehandling gör med människor rent allmänt […] den förstör deras ambitioner och […] deras livskraft. Den gör dem ofta tämligen passiva och apatiska […] Förutom minnesförlust är apati och bristen på energi anledningen till att [psykiatrikerna] fortfarande kan komma undan med denna behandling.”
  John Friedberg, neurolog, som forskat om effekterna av ECT i över 30 år.

  Italiens hälsoministern förbjuder elchocker

  På Sicilien har nu elchocksbehandlingarna förbjudits av medmänskliga och humanitära skäl.
  ECT, elchocksbehandlingarna förbjuds på Sicilien.

  Psykiatrin kan aldrig erkänna att ECT skadar

  Psykiatrikerna kan inte få sig själva att erkänna att ECT orsakar skada, annat än om patienten skulle bli elchockad till döds på bordet och det samtidigt videoinspelades och observerades av en av Förenta Nationernas observationstrupper. Jag började studera forskningen om ECT och fann att den utförts av psykiatriker som har ECT som levebröd.”
  Narkosläkare Michael Chavin

  ECT-behandlingen kan vara livsfarlig

  Psykiatriker tror att ECT kan rädda liv i vissa fall, men det finns inga data som ger stöd åt den tron, medan vi däremot vet att ECT kan vara livsfarlig. Den brittiska genomgången inkluderade 4 observationsstudier av den totala dödligheten, men resultaten var otydliga. En annan, mer omfattande systematisk genomgång fann en frekvens av dödsfall som var cirka 1 per 1000 fall, alltså 10 gånger högre än vad American Psychiatric Association hävdar. Det kan verka konstigt att ECT kan ta livet av människor, men jag ska berätta vad en mor anförtrodde mig före en föreläsning som jag höll i Brisbane. Psykiatrikern tog livet av hennes son med ECT, men läkarna lyckades återuppliva honom. När han vaknade upp hade han svåra brännskador efter ingreppet och under de följande 2-3 månaderna kunde han inte tala begripligt. Han har fått permanenta hjärnskador och har mycket bristfällig social förmåga. Han kan inte bo ensam.”
  C. Götzsche, professor och läkare Copyright (C) Dansk professor och läkare, C. Götzsche. Alla rättigheter reserverade. Utdrag ur boken ”Dödlig Psykiatri och Organiserad Förnekelse”.

  Bestående minnesförluster och brister i kognitiva förmågor

  Ledande ECT-förespråkare, Harold Sackeim, psykolog

  År 2007 publicerade Sackeim och hans kollegor ( i tidskriften Neuropsychopharmacology) resultaten av en studie som följt tvåhundrafemtio ECT patienter i New York Citys sjukhus. Studien fann att den vanligaste typen av ECT, (bilaterala) faktiskt orsakar permanent minnesförlust. Studien visar att patienter uttryckt långvariga klagomål kring minnesförlust samt uppvisat psykisk försämring, i synnerhet kvinnor och äldre patienter.”
  Harold A. Sackeim

  Efter tjugofem år och miljontals dollar av federala medel avsedda för forskning av de negativa kognitiva effekterna av ECT – tjugofem år då inte en enda långsiktig uppföljningsstudie någonsin publicerades – har nu den självutnämnde ”världsexperten” på ECT Harold Sackeim ändrat sin synpunkt, han erkänner numera att ECT rutinmässigt orsakar bestående minnesförlust och brister i kognitiva förmågor. Hans nya studie – den första som publicerats där han följt patienter så länge som sex månader och den enda av hans studier där kontroll användes – validerar en generation av patientrapporter om permanent iatrogent (som orsakats av läkarvård eller sjukvård övers. anm) funktionshinder, och motbevisar Sackeim´s tidigare publicerade påstående att dessa rapporter helt enkelt var symptom på psykisk sjukdom. Övriga rön: det finns inga belägg för att ECT ökar intelligens, som Sackeim tidigare har påstått, och att kvinnor är mycket mer benägna än män att uppleva svår permanent minnesförlust.”
  ECT-förespråkare, psykologen Sackeim erkänner svåra permanta minnesförluster

  APA: Långvariga eller permanenta minnesförluster

  Till och med de största förespråkarna för ECT i det amerikanska psykiatrikerförbundet (APA) har sedan länge (2001) erkänt att ECT ”kan ge långvarig eller permanent minnesförlust” (”can result in persistent or permanent memory loss”). [1] En i British Medical Journal (BMJ) publicerad systematisk översyn av de studier i vilka man intervjuat patienter om deras minnesskador, fann att graden av rapporterad ”långvarig eller permanent minnesförlust” varierade mellan 29 % och 55 %. [2] I tillägg till det, publicerade den kanske mest kända ECT-förespråkaren Sackeim år 2007 en stor studie, i vilken han kom fram till att ECT kan framkalla permanent minnesförlust och brister i kognitiva förmågor (tankeförmåga). Det var – otroligt nog, efter alla år – den första studie i vilken man följt patienter i över sex månader, och där man använt en kontrollgrupp. [3] Sackeims studie bekräftade de många och mångåriga patientrapporterna om permanenta minnesförluster från ECT.
  [1] American Psychiatric Association (2001). The Practice of ECT, A Task Force Report, 2nd ed. APA: Washington, DC.
  [2] Diana Rose, Pete Fleischmann, Til Wykes, Morven Leese and Jonathan Bindman, Patients’ perspectives on electroconvulsive therapy: systematic review, British Med. Journal, Vol 326, 2003-06-21, p. 1365.
  [3] Sackeim HA, Prudic J, Fuller R, Keilp J, Lavori PW, Olfson M. The cognitive effects of electroconvulsive therapy in community settings. Neuropsychopharmacology, 2007; 32:244-54.

  Referenser & källor


  21. Bevis på dödsfall, skador och förstörda liv

  Marlene: Visste inte att det var mina barn!

  Jag fick ECT 2002 och jag väntar fortfarande på att mitt minne skall komma tillbaka.” … ”Mig hjälpte det inte – inte det minsta.” … ”Jag förstår inte att de får lov att fortsätta ge ECT.”

  Miljonskadestånd efter ECT-skador

  Hon har fortfarande minnesstörningar och kan inte arbeta. Före behandlingen hade hon ett kvalificerat arbete och hade inte haft några som helst kognitiva problem”, säger advokaten.

 • Landsting tvingas betala miljoner i skadestånd efter ECT-skador
 • Skadestånd efter permanenta ECT-skador

  – Elektrochocker presenterades som en sista utväg för mig. ”Vi har försökt med alla slags mediciner,” sa min läkare. Jag fick en broschyr om behandlingen och blev försäkrad om att ECT inte medförde någon fara och helt saknade långsiktiga effekter. Nu känner jag att jag blev lurad. Anledningen till att det inte fanns dokumenterade långsiktiga effekter var ju att det inte fanns någon forskning angående detta.”

  Idag är Mette Ellingsdalen förklarad funktionshindrad till hundra procent. Hon har svårt att sova och lider av depression. Hon är vice ordförande i National Association, We Shall Overcome (WSO), en av de kritiska brukarorganisationerna i Norge. Hon är inte färdig med ECT-debatten, även om hon inte själv vill gå till domstol.”

  – Be om mer tid innan du säger ja till behandlingen! Och engagera andra personer i bedömningen, antingen familj, släktingar, vänner eller din psykolog, åtminstone någon utanför sjukhuset. Alternativt kan du ringa en organisation och få flera åsikter innan du gör ditt val. Tro inte på psykiatriker som säger att det inte finns några andra utvägar.”

 • Mette Ellingsdalen och hennes skador från ECT.
 • Läkarintyg på skador från ECT

  …, behandling med ECT. Därefter uttalad påverkan på kognitiv funktion.” Läkarintyg Försäkringskassan

  IVO har uppmärksammat att läkaren i sitt yttrande konstaterat att patienten efter ECT-behandlingen lider av nedsatt arbetsminne, närminne och koncentrationssvårigheter.” Beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg

  Sedan tidigare nedsatt kognitivförmåga efter tidigare ECT behandling och nu har den mer försämrats. Nedsatt energinivå. Svårt att fokusera på arbetsuppgifter. Svårt att hantera stress.” Läkarintyg

  Några månader senare skriver en annan läkare: … kvinna som inte fått någon behandling för sina symptom egentligen och som blivit kraftigt försämrad efter en lång ECT-serie.” Journal

  Handikappande svårigheter efter elchocker

  Intyg till LÖF från en överläkare i psykiatri

  Sammanfattning: svårbehandlad depression och minnes- och orienteringssvårigheter som debuterade efter ECT. De kognitiva svårigheterna är handikappande, hon har ett omfattande behov av anpassning i hemmet för att klara vardagen och arbetsträning har avbrutits pga dessa.”

  Hennes funktionsnivå har kraftigt sjunkit

  Psykolog i ett intyg till Patientförsäkringen

  ”Annas” funktionsnivå har starkt sjunkit efter hennes ECT-behandlingar och de biverkningar dessa medförde. ”Anna” är mycket begränsad i vardagen och behöver mycket stöd och hjälp och det går åt mycket energi för henne för att klara av saker och ting. ”Anna” blir psykiskt utmattad och behöver ofta vila och sova under dagen om hon gjort något. ”Anna” har ett stort lidande och livet blev inte som hon hoppats på. Hon vill arbeta och det är en sorg för henne att inte ha ett arbete att gå till samtidigt som hon idag förstår att hon inte klarar av det utifrån hur hon fungerar. ”Anna” får kämpa för att hitta ett sammanhang för henne att vara i. Barnen är i fokus och det är dem som gör att hon vill leva.”

  Kognitiva funktioner sämre efter ECT

  Leg. psykolog & psykoterapeut

  Vår bedömning är att ”Maria” har fått stora minnessvårigheter efter sina ECT behandlingar i en omfattning som inte gick att förutse. Dessa minnessvårigheter har påverkat hennes funktionsnivå och ”Maria” vardag har blivit mer komplicerad. Kliniskt märks detta av i samtal då det är svårt för henne att bearbeta information och hon blir fort trött. ”Maria” vakenhetsgrad är förmodligen sänkt och hennes kognitiva funktioner fungerar sämre än tidigare. Det är en klar skillnad i hur ”Maria” fungerade före och efter ECT behandlingarna och vår bild är att minnesstörningarna funnits med ända sedan sommaren 2011.”

  Patientskadenämnden

  Med hänsyn till ECT-behandlingarnas utformning bedömer emellertid nämnden att dessa med övervägande sannolikhet har orsakat patientens närminnesstörning.”

  Dödsfall och förstörda liv efter ECT-behandlingar

  Jag har berättat om mina skador från ECT för tomma öron och ointresserade läkare. Jag har varit hos en neurolog som tagit prover och sa sedan att jag har en kraftigt hjärnskada med teknik som en 3-åring. Inte roligt att höra.”

  Jag har inte tidigare satt mina upplevelser i samband med ECT:n Jag har trott att allt beror på mej och att jag kanske råkat ut för någon förtidig demens sjukdom… eller att jag helt enkelt är ett hopplöst fall som det inte gick att bota. Jag sökte på nätet efter ’Beroende av ECT’ då jag hittade info om alla skadade. Jag sökte på nätet för att jag tänkte att jag kanske är beroende av ECT, för jag kände en längtan efter mer ECT för jag mådde riktigt bra ca 3 månader efter ect så jag ville ha 3 månader av bra mående igen. Jag fick en riktig Aha! upplevelse när jag läste vittnesmålen från andra skadade… det gick upp ett ljus för mej och jag tyckte att det faktiskt va skönt att se att ’Jag är inte senil eller komplett galen – jag är ECT behandlad!!'”

  Min öppenvårds-psykiatriker som inte haft med slutenvården att göra tror att min epilepsi (som jag fick i höstas o medicinerar mot 2 ggr per dag) har orsakats av all ECT. Min neurolog är av samma åsikt.”

  För några år sedan fick min svärmor elchock mot depressionen och ångest som ledde till att hon blev väldigt uppåt under en period och med tiden fick hon kraftiga minnes luckor och depressionen kom tillbaka och då fick hon ny etc behandling som ledde till självmord idag”

  Läkaren sa också att hon skulle aldrig fått ECT och antidepressiva eller legat inlåst psykiatrin. ECT förstört hennes hjärna. Han tyckte jättebra jag har anmält. Han har hört sjukhus som gör ECT tjäna jätte bra pengar på varje patient de gör. Det borde förbjudas ECT”

  Dödsfall och förstörda liv


  22. Överläkare & läkare om ECT-behandlingen


  Många patienter har fått sitt liv förstört av psykiatrins ECT-behandling


  Träffade många patienter med minnesbesvär efter ECT

  fd Överläkare i psykiatri

  När jag jobbade inom psykiatrin så träffade jag många patienter med minnesbesvär efter ECT, så jag vet att problemet är mycket mer omfattande än vad som erkänns av psykiatrin. I mitt tycke så borde det debatteras mycket mer än vad som sker, det här är ju en grupp som av naturliga skäl har svårt att hävda sig. Det är sorgligt att denna i mitt tycke ganska primitiva behandling fortsätter att användas så okritiskt.”

 • fd Överläkare inom svenska psykiatrin – ECT är en primitiv behandling
 • Läkare: 100 elchocker – värre än ”Gökboet”

  Fick ett gott bemötande av en kvinnlig läkare. Hon kollar i min journal och läser bl. a ’över 100 ECT behandlingar’. Hon blir frustrerad och arg över hur fel dem har behandlat mig. Detta är värre än Gökboet säger hon. Ingen annan läkare har reagerat på det sättet. Hon gav mig massvis med kramar, vilket ingen annan läkare har givit mig under hela min kontakt med vården. Härlig känsla efteråt.”

  ECT är en destruktiv hjärnskadlig procedur

  Herluf Dalhof, dansk läkare

  Man kan kanske redan nu fråga sig vad som fick mig att tillbringa en stor del av mitt otium med detta kontroversiella ämne. Det korta (och egentligen för hela läkarkåren skamliga) svaret är: Därför att inga andra vill! Det längre svaret är, att jag genom att gräva i ämnet ständigt har träffat på nya avslöjanden i det gungfly av hemlighållanden, bortförklaringar och direkta lögner, som ECT-området befinner sig i, vilket gör det till det största och längst pågående bedrägeriet i läkarvetenskapens historia! Faktum är att man från dag 1 (1938) har känt till att ECT är en rent destruktiv, hjärnskadlig procedur (som dock för en kortare period i vissa fall kan dämpa t.ex. en depression), och att ’effekten’ av ECT står i direkt proportion till den hjärnskada man orsakar. De första 20-25 åren var psykiatriker anmärkningsvärt ärliga angående detta. En psykiater skriver: ’Den bästa effekten av ECT uppnås hos patienter som man nästan reducerar till demens.’ Men sedan kom under 1960 och 1970-talen anti-psykiatri-vågen. Detta skrämde psykiatriker så mycket, att de därefter med alla medel har försökt att upprätthålla myten om att ECT är en mycket mild, effektiv och snabbverkande behandling, som gör patienterna friska. Ofattbart nog har de lyckats sprida denna lögn ända tills i dag, till stor frustration och sorg för de tusentals patienter som finns kvar med mer eller mindre förstört minne.”
  Herluf Dalhof, pensionerad dansk läkare, som varit mycket involverad mot ECT.

  Patienten blödde under ECT och hängde sig sedan

  Överläkare i psykiatri sedan över 30 år, verksam i flera länder

  När jag kom till Sverige var en av mina första erfarenheter (som praktikant) en ung flicka som dog efter avslutad ECT-behandling på utskrivningsdagen. Jag protesterade och fick höra stark kritik. Patienten hade emotionell instabil personlighet och självmordbenägenhet, vilket är absoluta kontraindikationer i Europa. Hon var överviktig med högt blodtryck, som gjorde ECT direkt livsfarligt för henne. Under ECT-behandlingen blödde hon i hjärnan, blev helt desorienterad och mådde mesta dels mycket dåligt. Trots allt valde psykiatriker, anestetist och sjuksköterskor att fortsätta ECT upp till 12. Nej! Patienten blev inte bättre, trots ökade mängder av elchocker. Hon blev sämre. Efter avslutad ECT-behandling kom utskrivningen. Patienten (19 år) åkte raka vägen hem och hängde sig. Patienten, föräldrarna och jag själv hade bett ’behandlarna’ att sluta med ECT och behandla henne för hennes problem. (Hon hade en krisreaktion huvudsakligen). Men alla andra tyckte att familjens och patientens invändningar var ’löjliga, hysteriska mm’.”


  23. Vad säger sjuksköterskor om ECT-behandlingen?

  För det första är det ju att man direkt förstör celler i hjärnan med elektricitet, elchock …”

  Legitimerad sjuksköterska Siv Rodin, över 40 års erfarenhet.

  Psykiatrins ECT-behandling är tortyr

  Jag ser ECT som tortyr, ingenting annat. Det är ett brott mot FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 5. Det är ett brott att utsätta människor för tortyr”

  Karin , legitimerad sjuksköterska med över 50 års erfarenhet i sjukvården

  På vilket sätt hjälper man en människa som mår psykiskt dåligt utan att ge honom/henne nya problem? Det är ett faktum att ECT inte bara kan ge utan ger irreversibla skador på minnet hos alltför många människor. En del människor kan tycka att det inte gör något att minnet är borta. ’Jag minns inte längre varför jag mådde dåligt.’ Men, naturligtvis, för de flesta som är drabbade blir detta problem. Hur kan det månne kännas att inte minnas sina barns födelse? Att inte veta hur man har varit som mamma? Att inte veta hur en nära släkting såg ut? Varför skall vi inte kräva hjälp och behandlingar som inte ger sådana grava biverkningar?”
  Karin , legitimerad sjuksköterska med över 50 års erfarenhet i sjukvården
  Elchocker ger grava skador

  ECT är kvacksalveri och medeltida barberi

  Carina Rångeby, Landskrona, legitimerad sjuksköterska sedan över 40 år, hälsokonsult.

  Det är helt otroligt hur de får hålla på med sitt kvacksalveri dessa psykiatriker. Hur kan detta vara möjligt att det får fortsätta? Inget vetenskapligt, ingen behandling eller botande, utan det är endast en ovetenskaplig pseudovetenskap – det är min åsikt om detta. Detta har fullständigt passerat gränsen för allt medmänskligt och relevant vad gäller hjälp till människor med problem av olika slag. Jag skulle även kunna kalla det ”laglig tortyr”! Vem har rätt att sätta att sätta elektricitet i någons kropp överhuvudtaget utan att det finns bevis på att det skulle kunna läka något eller hantera något? Hur skulle elektricitet kunna läka något i en kroppsdel som innehåller så mycket fett som vår hjärna gör? Hur skulle elektricitet kunna läka något överhuvudtaget? Elektricitet är ingen behandling. Alla mina frågeställningar är helt relevanta och ställer man dem till en psykiatriker, så lovar jag att han inte kan svara på dem! Det kommer endast att komma ett svammel tillbaka, då dessa individer inte vet vad ett sinne är. Jag är ganska övertygad om att om man börjar ställa en del enkla och relevanta frågor till en psykiatriker såsom: Vad är definitionen på ett sinne, en själ, psyke etc. så kan en psykiatriker inte svara på detta. Trots att han med största sannolikhet inte vet vad han sysslar med, anses han ha rätt att använda och skjuta in elektricitet i en medmänniskas hjärna. Som legitimerad sjuksköterska har jag bara ett ord för vad dessa psykiatriker håller på med: medeltida barbari! Börja nu att ställa dessa psykiatriker mot väggen – en gång för alla! Låt dem besvara enkla frågor om vilka vetenskapliga bevis de har och vad de åstadkommer och vad de läker.”

 • Filmad intervju och podd med Carina Rångeby
 • Carina blev anmäld till IVO för sin kritik av ECT
 • Min väninna tog sitt liv och mormor förstördes

  Distriktssköterska

  Ett vittnesmål av en förtvivlad distriktssjuksköterska vars väninna tog sitt liv efter ECT och mormor förstördes. Jag har arbetat många år inom sjukvården, därav 17 år inom psykiatrin. Nu arbetar jag som distriktssjuksköterska. I dag skäms jag över ECT-behandlingen som psykiatrin tror ska hjälpa deprimerade människor. Jag var själv med då de gav patienterna denna behandling. Då förstod jag inte bättre. Jag insåg inte vilka skador dessa människor fick då av ECT. Det är lobotomi av hjärnan med ström. Nu, efter många år och efter att ha sett nära vänner som har blivit drabbade av detta fruktansvärda övergrepp, förstår jag vilka följder och skador på hjärnan som ECT ger. Min mormor som var över 80 år fick ECT p.g.a depression. Hon blev efter detta ingrepp ännu mer orolig och tillbakadragen. Min väninna, som inte tålde Levaxin för sin struma, fick ECT. Hon blev mer och mer uppgiven. Hon valde själv att lägga in sig under behandlingstiden. Efter två ECT-behandlingar gick hon gick ut från avdelningen och tog sitt liv utan att någon reagerade.”

  Ett inhumanitärt övergrepp som utraderar personligheter

  Barbro Skovgaard, legitimerad sjuksköterska, med 20 års erfarenhet i sjukvården.

  Ingen av de patienter jag såg uppvisade någon slags förbättring. Jag anser att elchocker är ett inhumanitärt övergrepp som utraderar personligheter … I realiteten ett mycket grymt intrång på en människas person. Som sjuksköterska såg jag elchocker användas i vården på redan försvarslösa patienter. Mitt intryck var att elchockerna gavs för att göra en redan passiv och inaktiv person mer ’lugn’ och passiv. Jag har inte vid någon tidpunkt i vården eller utanför sett något som varit bra med användandet av elchocker. Ingen av de patienter jag såg uppvisade någon slags förbättring. Jag såg t.ex. en patient/mor som inte längre kände igen sina barn, kunde inte/ville inte, och som var i ständig skräck för människor, även de som ville hjälpa henne. Jag hörde protester från patienten som var på väg att få en elchock, vilket lämnades utan hänsyn. Jag anser att elchocker är ett inhumanitärt övergrepp som utraderar personligheter och försätter en person i ett totalt beroende med ingen möjlighet att ’icke-göra’ effekterna av elchockerna då hjärnvävnaden är förstörd för alltid.”
  Elchocker är ett övergrepp som utraderar personligheter.

  Patienter kan få livslånga hjärnskador av ECT

  Anita Boström, före detta skolsköterska, legitimerad sjuksköterska

  Det är viktigt att psykiatriker ej går ut offentligt och propagerar för ECT-behandling innan de läst protestlistan mot ECT-behandling och om hur patienter som behandlats kan få livslånga hjärnskador. Ect-behandling ges på Halmstad psykiatriska klinik och f.d.överläkare Lars Häggström propagerar i sina föreläsningar om El-chockernas förträfflighet. Jag skulle vilja se klinikchefer och överläkare själv utsätta sig för den behandling de rekommenderar inom den slutna psykiatriska vården.”
  Patienter kan få livslånga hjärnskador av ECT

  ECT-behandlingen ger alltid hjärnskador

  Jane Nyman, undersköterska

  Jag läste också att ECT alltid ger hjärnskador. Neurologer vet att det uppstår minnesförluster och eufori efter hjärnskador. Patienten glömmer tillfälligt sina problem. Detta tolkas då som ett ”resultat”. Otroligt! Men man kan verkligen undra vad som händer på lång sikt med dessa patienter. Jag har personligen mött människor som har fått elchocker och det gör mig ledsen att se och höra om deras skador. Är det någon som tror att man blir frisk av elchocker?”
  Sjukt med psykiatrins elchocker

  Läkarna ljuger om de fatala skadorna

  Jag personligen anser att man är ännu falskare nu! Man är ännu mer osann, man ljuger mer medvetet om konsekvenserna och framförallt det onda i att inte erkänna att man inte kan, giter, orkar eller vill bry sig om hur den lidande patienten verkligen har det, vad hon vill hur hon känner och att man så totalt trampar över hennes ord och undringar. Det anser jag vara förvärrande, därför att det idag kan konstateras vilka fatala skador som uppkommer från ECT – därför är det idag värre. Jag vet att dom ljuger som svin, läkarna ljuger för sig själv och drar med sig hela personalgrupper – det är knappast en förbättring i vårdkvalitet!”
  Sjuksköterska, Lögner om ECT-behandlingarna.

  Leg ssk: ECT skadar och ger sämre självkänsla!

  Vad bra att du tar i detta ämne. Jag är ssk och arbetat inom psykiatrin och känt mig så maktlös inför denna behandlingsmetod som skadar och gör att pat får sämre självkänsla. En gång viile en ssk anmäla mig då jag inte förberett en äldre herre för ECT, han var uttorkad och nedstämd, behövde omvårdnad och dropp och tillsammans med anhöriga och jourläkare avbröt vi planeringen. Men jag har tyvärr många hemska exempel på med unga också som fastnar i psykiatrin när de väl fått ECT.”
  Legitimerad sjuksköterska Elchocker skadar och ger sämre självkänsla

  Det finns andra vägar att hantera självmord

  Självklart ska självmord förhindras, men det finns andra vägar. Att vårdas inom slutenvården kan hjälpa, men det kan ta ett tag, upp till ett par månader. Det är kostsamt, och eftersom man vill komma undan billigt tar man till elchocker. Man mörkar biverkningarna, för elchocker kan hjälpa mot depressioner. Man skickar ju upp till 450 volt genom tinningarna, klart att det tar bort en depression om man blir så förvirrad att man glömmer bort precis allt.”
  Sjuksköterska

  Ssk: Fruktansvärt att tvinga människor till detta

  Nej, det är många som inte alls känner till detta.. och det är fruktansvärt, och även att Sverige ligger främst av alla att utsätta människor för detta.. Jag har jobbat inom psykiatrin och det var där jag fick kännedom om detta. Fruktansvärt att tvinga människor dessutom! Och detta att en del minnen går förlorade, för alltid!”
  Fruktansvärt att tvinga människor att få elchocker, ECT-behandlingar

  Fruktansvärt primitivt med elektriska chocker

  Jag, håller verkligen med , det är fruktansvärt primitivt, att inte fler människor reagerar, kanske är de så duperade att de slutat tänka själva, vem kan inbilla sig att få en elektrisk chock kan göra något för någon som känner sig deppig, nej, hur knäppt får det bli.”
  Sjuksköterska: Det är fruktansvärt primitivt med elchocksbehandlingar.


  24. Fler viktiga röster mot ECT-behandlingen

  Fruktansvärd dubbelmoral och totalt ansvarslöst

  Oskar Arnorsson, terapeut sedan 30 år

  Jag har arbetat som terapeut i nästan 30 år med olika typer av psykisk ohälsa. Men jag har INTE förstått omfattningen av ECT. Jag mera om skadorna av SSRI mediciner som utbildat avgiftnings eller Detoxterapeut för missbrukare. Jag har jobbat runt om i Norden och Asien med denna problematik. Men det som händer inom Psykvården inte bara i Sverige grundar sig på riktig människoförakt, riktig kunskapsbrist bland sk ”experter” som jag vill inte tro att tvingar folk i denna typ av behandling … jag vet egentligen mindre och mindre vad jag skall säga efter som jag fördjupar mig mer i ECT kulturen i landet … är inte detta något för ”tortyr kommittén att granska? Om den finns i Sverige förstås … Jag utgår ifrån att Socialstyrelsen är kontrollant för att ECT sköts ”korrekt” men vilken myndighet är högst ansvarig? Rekommenderar en ”frisk” psykiater denna behandling för egna deprimerade barn? Detta är Sverige 2015 som kritiserar andra länder för barnarbete, som kritiserar andra länder för att tortera terrorister med vatten … som säljer vapen till fattiga länder som finansierar köpen med att sälja knark till Sverige … detta är fruktansvärt dubbelmoral och totalt ansvarslöst …

  Socionom

  Jag vet inte om det är för att jag ar socionom men jag anser att man skall utreda vad det är som orsakat att människor mår dåligt och få bort dessa orsaker. Inte riskera att förstöra dem för livet genom att manipulera hjärnan. Man kan inte få bort orsaken till symtomen genom ECT. Problemen i omgivningen som orsakar ohälsan finns kvar och förvärras om de också tappar minnet.”

  ECT-skadad som föreläser

  Jag har haft möjligheten att ha en föreläsning om psykisk ohälsa och om ECT behandlingar på skolan i samband med kurserna Psykologi & psykiatri. Min berättelse gjorde ett stort intryck hos eleverna och lärarna. Jag håller inte tyst om felbehandlingen jag har varit med om.”

  En kritisk granskning av Socialstyrelsens agerande

  Risk finns för permanenta minnesskador efter ECT

  I november 2009 framkom det att Socialstyrelsen under lång tid tillåtit psykiatriker att ge felaktig information till patienter om de skador som kan uppstå till följd av ECT. Patienter fick inte veta att de kunde få omfattande och permanenta minnesskador av ECT, utan fick i stället information att ’i forskning har man inte kunnat visa kvarstående minnesstörning’. Det framkom att trots alla påstående om ’en effektiv och säker behandling’ hade inte Socialstyrelsen ens den mest elementära kunskap om verksamheten – som hur många ECT-behandlingar som gavs i Sverige under ett år. Myndigheten fick också motvilligt bekräfta att det inte fanns någon nationell uppföljning och sammanställning av effekter och skadeverkningar av ECT.”

  Till med de största förespråkarna i det amerikanska psykiatrikerförbundet (APA) har sedan länge (2001) erkänt att ECT ’kan ge långvarig eller permanent minnesförlust’ (’can result in persistent or permanent memory loss’)”

 • Socialstyrelsen och den katastrofala icke-rapporteringen av elchocker
 • En kritisk granskning av Socialstyrelsens agerande
 • Elchocker (ECT) är vår tids största vårdskandal

  Hans Luthman, språkpedagog och läromedelsförfattare

  Att ta hjälp av elchocker (ECT) för att lindra ett mentalt lidande är vår tids största vårdskandal! Det speglar en cynism och ett alltmer själlöst samhälle som i brist på mänskliga och ekonomiska resurser går in med elchocker i människans mest finstämda organ och stympar delar av personligheten. Att den här groteska behandlingen nu i allt högre grad tillåts öka även bland våra yngre – ibland med tvång – kastar en väldigt mörk och skamfull skugga över hela den svenska mentalvården som uppenbarligen är inne i en fas av sönderfall…”


  Vetenskapliga artiklar mot psykiatrins ECT-behandling

  Första rekommenderade läsningen

  Läs gärna nedanstående artiklar för att få en förståelse och överblick.

  Över 150 st vetenskapliga studier

  Vetenskapliga granskningar av ECT forskningen

  Fyra vetenskapliga granskningar som dömer ut ECT-forskningen.

  Svenska artiklar

  Översatta artiklar

  Engelska artiklar